desert X dessert

 3. srpna, 2017 Admin
Obtížnost    

Tato dvě slova nemají kromě podobného pravopisu vlastně nic shodného. Liší se ve významu, ale i výslovnosti.

DESERT /ˈdezət= poušť

DESSERT /dɪˈzɜːrt= dezert, moučník, zákusek

Za povšimnutí stojí rovněž umístění přízvuku, který je v případě „pouště“ na první slabice, kdežto u dezertu až na druhé slabice.

 

Pomůckou pro zapamatování by mohlo být sousloví Sweet Stuff“ = sladká věc (tedy dvě „S“, stejně jako ve slově deSSert).

Případně pokud přečtete slovo STRESSED od konce, dojdete ke slovu DESSERTS, pak už jde jen o souvztažnost stresu, proti kterému pomáhá sladký moučník.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.