Rubrika: Czenglish


provize X provision

 1. ledna, 2022 Admin

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jsou si české slovo provize a anglické provision významově ekvivalentní, není tomu tak.document X documentary X documentation

 15. února, 2021 Admin


reality X realty

 21. ledna, 2021 Admin


ordinace X ordination

 17. března, 2020 Admin

Rozdíl mezi často zaměňovanými slovy ordinace a ordination.Protekce X protection

 3. srpna, 2019 Admin

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že jsou slova protekce a protection významem příbuzná, není tomu tak.welcome in X welcome to

 7. července, 2019 Admin

  Welcome in New York. Welcome to New York. Pokud je „welcome“ užito jako sloveso, tedy ve významu „vítejte, uvítat„, pojí se vždy s předložkou TO. Nicméně v ojedinělých případech může být „welcome“ i ve funkci přídavného jména („vítaný„), pak je užití předložky IN správné. I didn’t feel welcome in the club.While my girlfriend’s parents […]Mám pravdu X I have the truth

 18. srpna, 2018 Admin


dělat chyby X do mistakes

 17. srpna, 2018 Admin


aktuální X actual

 17. srpna, 2018 Admin


Akce X action

 29. dubna, 2017 Admin

Není akce jako akce a už vůbec ne „action“…