Nepravidelná slovesa

 5. listopadu, 2016 Admin
Obtížnost    

Nepravidelná slovesa

InfinitivePast SimplePast ParticipleTranslation
arisearosearisenvstát; povstat; vzniknout
awakeawokeawokenprobudit se
bewas/werebeenbýt
bearborebornesnášet; vydržet; nosit
beatbeatbeatenbít; šlehat; porazit; zdolat
becomebecamebecomestát se (učitelem apod.)
beginbeganbegunzačít
bendbentbentohnout (se)
betbetbetvsadit (se)
bitebitbittenkousat; štípnout; uštknout
bleedbledbledkrvácet
blowblewblownfoukat; vát; odvát
breakbrokebrokenzlomit; rozbít (se); porušit
bringbroughtbroughtpřinést
broadcastbroadcastbroadcastvysílat (rozhlasem; TV)
buildbuiltbuiltpostavit; stavět
burnburned/burntburned/burnthořet; (s)pálit
burstburstburstprasknout; roztrhnout se
buyboughtboughtkoupit
catchcaughtcaughtchytat
choosechosechosenvybrat
comecamecomepřijít; přijet
costcostcoststát (o ceně)
creepcreptcreptplazit se; lézt; plížit se
cutcutcutřezat; sekat; stříhat; krájet
dealdealtdealtzabývat se; jednat
digdugdug(vy)kopat; rýt
divediveddivedpotápět se
dodiddonedělat
drawdrewdrawnkreslit; (vy)táhnout
dreamdreamed/dreamtdreamed/dreamtsnít
drinkdrankdrunkpít
drivedrovedrivenřídit
eatateeatenjíst
fightfoughtfoughtbojovat
fallfellfallenpadat
feedfedfedkrmit; dát najíst/nažrat
feelfeltfeltcítit (pocit)
findfoundfoundnajít
fitfitted/fitfitted/fitvejít se; upevnit
fleefledfledutéci; uniknout
flingflungflunghodit; mrsknout
flyflewflownlétat
forbidforbadeforbiddenzakázat
forecastforecast(ed)forecast(ed)předpovídat
forgetforgotforgottenzapomenout
forgiveforgaveforgivenodpustit
freezefrozefrozenmrznout
getgotgotdostat
givegavegivendát
gowentgonejít/jet
growgrewgrownrůst; pěstovat
hanghanged/hunghanged/hungviset; pověsit; oběsit
havehadhadmít
hearheardheardslyšet
hidehidhiddenschovat (se)
hithithituhodit
holdheldhelddržet (se); konat se
hurthurthurtzranit; bolet; ublížit
keepkeptkeptdržet; udržovat
kneelkneeled/kneltkneeled/kneltklečet; pokleknout
knitknitted/knitknitted/knit(u)plést
knowknewknownvědět; znát
laylaidlaidpoložit; prostřít; snášet
leadledledvést
leanleaned/leantleaned/leantnaklonit (se); opřít
leapleaped/leaptleaped/leaptskočit; přeskočit
learnlearned/learntlearned/learntučit se
leaveleftleftopustit; odejít
lendlentlentpůjčit
letletletnechat; dovolit
lielaylainležet; lehnout si
lightlighted/litlighted/litzapálit; osvětlit
loselostlostztratit; prohrát
makemademadedělat; vyrobit
meanmeantmeantznamenat; mínit
meetmetmetpotkat; setkat se
paypaidpaidplatit
proveprovedprovenprokázat; ověřit
putputputpoložit
quitquitquitskončit; přestat; opustit
read /ri:d/read /red/read /red/číst
rideroderiddenjezdit (na kole; koni; …)
ringrangrungzvonit
riseroserisenstoupat; vstát
runranrunběhat
saysaidsaidříkat
seesawseenvidět
seeksoughtsoughthledat
sellsoldsoldprodat
sendsentsentposlat
setsetsetnastavit; nařídit; stanovit
shakeshookshakentřást; klepat se
shineshoneshonesvítit; zářit
shootshotshotstřílet
showshowedshowed/shownukázat
shrinkshrankshrunksrazit se; zmenšit se
shutshutshutzavřít
singsangsungzpívat
sinksanksunkpotopit se; klesat
sitsatsatsedět
sleepsleptsleptspát
slideslidslidklouzat (se); zasunout
smellsmelled/smeltsmelled/smeltvonět; smrdět; cítit
speakspokespokenmluvit
spendspentspentstrávit (čas); utrácet
spillspilled/spiltspilled/spiltrozlít (se); vysypat (se)
spitspatspatplivat
splitsplitsplitrozdělit (se); rozejít (se)
spoilspoiled/spoiltspoiled/spoilt(z)kazit; pokazit
spreadspreadspreadrozprostřít; roztáhnout
standstoodstoodstát
stealstolestolenkrást
stickstuckstuckstrčit; strkat; (při)lepit
stingstungstungpíchnout; dát žihadlo
stinkstankstunksmrdět; zapáchat
strikestruckstruckstávkovat; udeřit
swearsworeswornpřísahat; nadávat
sweepsweptsweptzametat; smést
swellswelledswollenzvětšit (se); otékat
swimswamswumplavat
swingswungswunghoupat (se)
taketooktakenvzít; brát
teachtaughttaughtučit (někoho)
teartoretorn(roz)trhat (se); rvát
telltoldtoldvyprávět; říci
thinkthoughtthoughtmyslet
throwthrewthrownházet
understandunderstoodunderstoodrozumět
wakewokewokenprobudit
wearworewornnosit (na sobě)
weepweptweptplakat
winwonwonvyhrát
windwoundwoundomotat; namotat; točit
writewrotewrittenpsát

Sdílejte