Rubrika: Gramatika


Nejčastější chyby středně pokročilých

 16. září, 2022 Admin

Nejčastější chyby středně pokročilých studentů.Stop, forget, remember, regret, try + infinitiv nebo gerundium (-ing)

 16. ledna, 2022 Admin

Rozdíly ve významech při použití infinitivu nebo gerundia (-ing tvaru) po slovesech stop, remember, forget, try, regret.Vazba Be about to + infinitiv

 1. ledna, 2022 Admin

Vazba be about to + infinitiv vyjadřující velmi blízkou budoucnost.Vazba Be to + infinitiv

 1. ledna, 2022 Admin

Mezi méně časté způsoby vyjadřování budoucnosti patří vazba be to + infinitiv, která se užívá spíše ve formální angličtině a vyjadřuje blízkou budoucnost.Rozdíl mezi spojkami IF a WHEN

 4. září, 2021 Admin

Rozdíl ve významu spojek IF a WHEN.Otázky na podmět – otázky bez pomocného slovesa

 4. července, 2021 Admin

Otázky, ve kterých se nepoužívají pomocná slovesa DO/DOES, DID.You are nice. X You are being nice.

 18. dubna, 2021 Admin


Alternativy spojky IF v podmínkových větách

 29. října, 2020 Admin

Synonymní výrazy ke spojce IF v podmínkových větách (kondicionálech).Smíšené kondicionály

 12. července, 2020 Admin

Kombinace 2. a 3. kondicionálu.Inverze v podmínkových větách

 12. července, 2020 Admin

Inverze v podmínkových větách I., II., III. typu.