on the picture X in the picture

 9. prosince, 2016 Admin
Obtížnost    

ŠPATNĚ   There is a nice cottage on the picture.


SPRÁVNĚ   There is a nice cottage in the picture.

 

Při popisu obrázků se často můžeme setkat s touto frekventovanou chybou v použití předložek. Budeme-li brát v potaz, že chata, o které se ve větách výše hovoří, je na obrázku namalovaná/vyfocená = je tedy obsahem obrazu, pak je nutné použít předložku IN the picture“. ON the picture“ by totiž popisovalo, že něco leží na povrchu obrázku (např. moucha, prach apod.), nebo je na něm něco položeno (např. tužka).

Stejný případ samozřejmě nastává u popisu fotografie (in the photo = na fotce je zobrazeno).

S předložkou IN se vyskytují i další velmi častá spojení:

in the world = na světě

in the sky = na obloze

in the garden = na zahradě

in the mountains = na horách

Sdílejte