Mr, Mrs, Miss, Ms

 19. listopadu, 2016 Admin
Obtížnost    

V angličtině existuje mnoho způsobů pro oslovování.

Neformální oslovení

Neformálně oslovujeme především své přátele, členy rodiny, příbuzné, kolegy apod. Používáme křestní jméno:

John, can you lend me your pen, please?

Formální oslovení

Při formálním oslovení používáme následující:

Mr – pan

Mrs – paní (vdaná)

Miss /mis/ – slečna

Ms /miz/ – slečna/paní (Ms se používá místo Mrs nebo Miss, pokud nevíme, zda je dotyčná žena vdaná, či nikoliv.)

Tato oslovení mají několik společných pravidel použití:

  • píší se s velkým počátečním písmenem
  • používají se společně s příjmením, příp. celým jménem, nikoliv pouze s křestním
  • tečka se psát může, ale nemusí (Mr. Smith/Mr Smith)
  • nekombinují se s dalším oslovením (Mr Teacher)

Lidi, které neznáme ani jménem, lze oslovit pomocí Sir, Madam. Jelikož jde však o velmi formální oslovení, nejsou příliš častá. Užívají se zejména tehdy, chcete-li vyjádřit, že si daného člověka skutečně vážíte.

Nejčastějším způsobem oslovení neznámého člověka je použití fráze: excuse me.

Excuse me, can you tell me the time, please?

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.