Osoby zakončené příponami -OR/-ER a -EE v právnické angličtině

 24. března, 2021 Admin
Obtížnost    

Příponami -OR/-ER a -EE se označují osoby, které jsou si v daném vztahu významovými protějšky, označují opačnou povahu vztahu.

Přípona -OR nebo její varianta -ER označuje osobu, která vykonává akci popsanou slovesem, z něhož těmito příponami nové slovo vzniklo. Přípona -EE pak popisuje příjemce této akce.
Např.:

sloveso EMPLOY = zaměstnat

–> konatel (někdo, kdo zaměstnává) EMPLOYER = zaměstnavatel

–> příjemce (zaměstnání) EMPLOYEE = zaměstnanec

Ne vždy je však nutné či možné naznačovat protějšky vztahu těmito příponami, lze užít doslovného opisu, např.: místo označení an evacuee lze použít opisu an evacuated person (= evakuovaná osoba), contractor -> contracting party, nebo bribee -> the receiver of a bribe/the recipient of a bribe apod.

I/ Osoby, u nichž existují oba významové protějšky:

(BE = British English, AE = American English)

employer zaměstnavatel employee zaměstnanec
assignor převodce (majetku), postupitel (práva) assignee nabyvatel, osoba, na kterou bylo přepsáno právo; postupník
lessor pronajímatel lessee nájemce
offeror nabízející offeree příjemce, adresát nabídky
payer/payor plátce payee příjemce platby
mortgager/mortgagor příjemce hypotéky, hypoteční dlužník mortgagee hypoteční věřitel, poskytovatel hypotéky
contractor smluvní strana; dodavatel, zhotovitel (většinou stavby a přidružených prací – elektrikářských, instalatérských atd.) contractee smluvní strana; smluvní strana ve smlouvě o provedení stavby, která není contractor, často majitel, který si smlouvou najímá dodavatele prací. Výraz se používá relativně zřídka.
donor dárce donee obdarovaný, příjemce daru
franchisor poskytovatel franšízy franchisee uživatel franšízové licence
licensor poskytovatel licence licensee držitel, nabyvatel licence
obligor zavázaná strana obligee zavazující strana
promisor osoba činící slib promisee osoba přijímající slib
vendor prodejce vendee kupující, nabyvatel (koupí)
pledgor/pledger zástavce pledgee zástavní věřitel; ten, komu je poskytnuta zástava
patentor udělovatel patentu patentee majitel, držitel patentu
briber úplatkář bribee uplácený, příjemce úplatku
adopter osvojitel, adoptivní rodič adoptee osvojenec
transferor převoditel, převodce, postupitel transferee nabyvatel, přejímatel
devisor zůstavitel devisee nabyvatel majetku z pozůstalosti, obmyšlený ze závěti
murderer vrah murderee oběť vraždy, zavražděný
(AE) indorser/ (BE) endorser převodce, indosant (AE) indorsee/(BE) endorsee indosatář, indosát rubopisník
debtor dlužník debtee (archaismus), v moderní AJ se používá creditor věřitel
a další…

II/ Osoby, u nichž existuje pouze tvar s příponou -EE bez (významových) protějšků s -OR/-ER

 • absentee – nepřítomný, absentující
 • acquitee – ten, kdo byl zproštěn obvinění
 • appointee – jmenovaný, ustanovený
 • attendee – účastník (konference, apod.)
 • divorcee – rozvedená osoba (zejména žena)
 • escapee – uprchlý (vězeň)
 • evacuee – evakuovaná osoba
 • evictee – vystěhovaná, vypovězená osoba
 • indictee – obžalovaný, obviněný
 • internee – internovaná osoba
 • legatee – legatář
 • nominee – nominovaná osoba, kandidát
 • parolee – podmíněně propuštěná osoba

a další…


III/ Slova s příponami -OR/-ER, které nemají významový protějšek s příponou -EE

 • administrator – správce
 • auditor – auditor
 • creditor – věřitel
 • dispossessor – vyvlastnitel
 • holder – držitel, majitel
 • infringer – porušovatel
 • inheritor – dědic
 • insurer – pojistitel
 • investigator – vyšetřovatel
 • investor – investor
 • prosecutor – žalobce
 • legislator – zákonodárce
 • mandator – zmocnitel, mandant
 • testator – zůstavitel závěti
 • accuser – žalobce
 • offender – pachatel, viník, delikvent
 • purchaser – kupující

a další…

 

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *