Jak překládat akademické tituly

 13. listopadu, 2016 Admin
Obtížnost    

Překládat tituly je často dost problematické, neboť magisterský titul, který jste obdrželi na české univerzitě má jinou váhu, než ten, který si vysloužíte např. na Oxfordu. Tituly se v různých zemích získávají mnohdy za velmi odlišných podmínek, tj. určitý titul nevyjadřuje stejnou míru vzdělání. Navíc Master of Arts (jak by se většinou Mgr. překládalo) je na většině univerzit na úrovni doktorského studia. Ideálním řešením je, pokud je to možné, tituly zkrátka v anglickém překladu vynechat. Vždy je nutné zvážit za jakým účelem je text překládán a kam tento překlad cílí.

Vyžaduje-li situace, že tituly jsou nutné, např. ve vašem CV, které cílí do zahraničí, kde nemají ponětí o českých titulech, je vhodné používat opisné ekvivalenty typu: „master’s degree in English Language and Literature (Mgr.), Charles University in Prague, Czech Republic“. Vyvarovat se ale použití zdánlivě stejných M.A., M.Sc. apod.

Je dobré mít také na paměti, že podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání kvalifikací není nutné v zahraničí tituly překládat:

„Aniž jsou dotčeny články 7 a 52, hostitelské členské státy přiznávají dotyčným osobám právo užívat jejich akademické tituly přiznané v domovských členských státech a popřípadě zkratky těchto titulů v jazyce domovského členského státu.“

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.