Přídavná jména s koncovkou -ing/-ed

 8. února, 2017 Admin
Obtížnost    

 Jedním ze způsobů, jak se mohou tvořit přídavná jména je přidání koncovek -ed nebo -ing ke slovesu.

Například ze slovesa „bore“ (nudit se) můžeme tedy jednoduše vytvořit dvě přídavná jména: „bored“ (znuděný) a „boring“ (nudný). Účelem tohoto příspěvku je vysvětlit jaký je mezi nimi rozdíl.

Koncovka -ed

Přídavná jména, která ze slovesa vznikla přidáním koncovky -ed, vyjadřují vždy nějaký pocit.

Např.:

sloveso: bore (nudit se) –> přídavné jméno: bored (znuděný)

sloveso: annoy (štvát, rozčilovat) –> přídavné jméno: annoyed (naštvaný)

sloveso: surprise (překvapit) –> přídavné jméno: surprised (překvapený)

Koncovka -ing

Přídavná jména, která vznikla přidáním koncovky -ing, popisují příčinu výše zmíněného pocitu, resp. jaké to bylo, že to v nás vyvolalo daný pocit.

Např.:

sloveso: bore (nudit se) –> přídavné jméno: boring (nudný)

sloveso: annoy (štvát, rozčilovat) –> přídavné jméno: annoying (protivný)

sloveso: surprise (překvapit) –> přídavné jméno: surprising (překvapivý)

Jinými slovy lze toto shrnout v následujícím zápisu: -ing –> -ed (nejprve musela být příčina -ing, pak výsledek -ed; neboli nejprve muselo být něco boring, abychom se díky tomu cítili bored)


 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.