recipe X receipt

 7. dubna, 2017 Admin
Obtížnost    

Dvojice slov RECIPE a RECEIPT se často plete z důvodu vzájemné podobnosti a zároveň podobnosti s českým slovem „RECEPT“.

Jak to tedy je?

RECIPE /recipi/= (kuchařský) recept

avšak lékařský recept je PRESCRIPTION.

RECEIPT /ri’si:t/= účet (ve smyslu stvrzenky, paragonu). Tento „účet“ je nutné chápat ve smyslu „potvrzení o přijetí peněz“, což by se nemělo zaměňovat se slovem BILL, které rovněž překládáme jako „účet“, ale ten, který dostáváme ještě před zaplacením (např. v restauraci, účet za elektřinu, telefon apod.).

Pozn.: Z výše uvedeného by vyplývalo, že nejdříve dostaneme BILL, poté zaplatíme, a nakonec obdržíme RECEIPT. V praxi to tak vždy ale nebývá…například v restauraci obvykle dostáváme jen „bill„, v supermarketu naopak jen „receipt„.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.