Rozdíl mezi FARTHER a FURTHER

 29. května, 2021 Admin
Obtížnost    

farther vs. further

FARTHER /ˈfɑːðə/ a FURTHER /ˈfɜːðə/ jsou nepravidelné tvary komparativu (tvaru 2. stupně) přídavného jména/příslovce FAR = daleký; daleko.

farther = dál, vzdálenější

further = dál, další, dodatečný, podrobnější/podrobněji,…

FARTHER/FURTHER:

Hovoříme-li o skutečnosti, že je něco vzdálenější/dál (= o fyzické vzdálenosti), pak lze použít oba tvary bez rozdílu (preferovanější je ale tvar farther):

We can’t go any farther/further; the road is closed. Dál už jet nemůžeme, silnice je uzavřena.

We moved farther/further from Prague. Odstěhovali jsme se dál od Prahy.

Brighton is farther/further south than London. Brighton je dále/více na jih než Londýn.

Lucy swam farther/further than Paul. Lucy doplavala dál než Paul.

They walked a little farther/further. Popošli trochu dále.


pouze FURTHER:

Naproti tomu abstraktní, metaforické významy další, dodatečný, podrobnější (ve smyslu míry/rozsahu) lze vyjádřit pouze slovem FURTHER:

For further details, please visit our website. Ohledně dalších detailů navštivte prosím naši internetovou stránku.

Cook gently for a further 10 minutes. Zlehka vařte dalších 10 minut.

I don’t want to discuss it any further. Nechci o tom dále diskutovat.

until further notice… až do odvolání…

I have nothing futher to say. Nemám víc co říct.

without further ado… bez dalších okolků…

Are there any further questions? Jsou nějaké další otázky?

Stejná pravidla platí i pro superlativa (tvary 3. stupně) FARTHEST a FURTHEST.


Snadnou pomůckou by mohlo být písmenko U ve slově further, které je co do použití „univerzální“, tj. lze jej použít ve všech významech.

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *