Přitakání So do I/Neither do I

 21. října, 2017 Admin
Obtížnost    

Přitakání

Použití

Přitakáním vyjadřujeme, že jsme na tom v dané situaci stejně jako druhý mluvčí. Jde tedy o krátké věty typu: Já také (ano), Já také ne.

Existuje několik způsobů, kterými lze druhému mluvčímu přitakat:

I/   v kladném přitakání…too/v záporném přitakání…either

II/   Me too./Me neither.

III/   So do I./Neither do I.


ad I/   První možností, jak přitakat je zopakovat výpověď druhého mluvčího, ke které připojíme slova „too“ = také ano, v případě záporného přitakání pak „either“ = také ne.

Kladné přitakání – A: I am hungry. B: I am hungry too.
Záporné přitakání – A: I am not hungry. B: I am not hungry either.

A: I want to go home. B: I want to go home too.
A: I don’t want to go home. B: I don’t want to go home either.

A: I passed the test. B: I passed the test too.
A: I didn’t pass the test. B: I didn’t pass the test either.

A: I will call him. B: I will call him too.
A: I won’t call him. B: I won’t call him either.


ad II/   Přitakat lze také pomocí „Me too“ (v kladném přitakání) a „Me neither“ (při záporném přitakání). Jde o nejkratší, nejsnazší způsob, jak lze přitakat, je ovšem hovorový.

A: I am hungry. B: Me too.
A: I am not hungry. B: Me neither.

A: I passed the test. B: Me too.
A: I didn’t pass the test. B: Me neither.


ad III/ Třetím způsobem a zároveň tím nejformálnějším jsou vazby se slovíčky „So„, příp. v kladném přitakání „Neither+ pomocné sloveso + podmět. Pomocné sloveso vždy reflektuje slovesný čas a osobu ve větě, na kterou přitakáme.

A: I am hungry. B: So am I.
A: I am not hungry. B: Neither am I.

A: I want to go home. B: So do I.
A: I don’t want to go home. B: Neither do I.

A: I passed the test. B: So did I.
A: I didn’t pass the test. B: Neither did I.

A: I have to do the homework now. B: So do I.
A: I don’t have to do the homework now. B: Neither do I.

A: I will call him. B: So will I.
A: I won’t call him. B: Neither will I.

A: I have been to France. B: So have I.
A: I have never been to France. B: Neither have I.

Podmět ve větě, kterou přitakáme, může být samozřejmě různý, např.:

A: I was at home in the morning. B: So was my wife.

A: We didn’t hear the noise. B: Neither did our neighbours.

A: I like tea. B: So does my girlfriend.

 

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.