Wish/If only

 3. února, 2018 Admin
Obtížnost    

Přací věty – wish/if only

Použití

Přací věty jsou věty, kterými vyjadřujeme přání, případně lítost – tedy, aby realita byla jiná než je. Takové věty jsou nejčastěji uvozeny slovesem wish, případně konstrukcí if only. Přání lze rozdělit do tří skupin:

I/   Přání (lítost) pro přítomnost

II/   Přání (lítost) pro minulost

III/   Přání pro budoucnost


ad I/   Přání/lítosti pro přítomnost (wish + minulý čas)

U přacích vět je nutné pamatovat na jednu zásadu, kterou je posun časů. Přejeme-li si tedy, aby v přítomnosti bylo něco jinak, musíme aplikovat posun času, který známe např. z nepřímé řeči (o jeden čas do minulosti): z přítomného času na minulý.

Realita –> Přání
přítomný čas –> minulý čas

I live in Brno. –> I wish I lived in Prague.

I can’t swim. –> I wish I could swim.

I don’t have much money. –> I wish I had more money.

We are at home. –> I wish we were on holiday.

I am not a millionaire. –> I wish I were a millionaire.

Pozn.: Po slovese wish se častěji používá tvar were, a to pro všechny osoby (podobně jako u II. kondicionálu).

Sloveso wish lze samozřejmě použít i v jiných osobách, nebo časech:

She doesn’t have a boyfriend. –> She wishes she had a boyfriend.

 


ad II/   Přání/lítosti pro minulost (wish + předminulý čas)

Přáním pro minulost chápeme taková přání, kdy se v minulosti něco stalo/nestalo a my si nyní přejeme opak – tedy litujeme, že se něco stalo či nestalo. V takových přacích větách použijeme čas předminulý.

Realita –> Přání
minulý čas –> předminulý čas
předpřítomný čas –> předminulý čas
předminulý čas –> předminulý čas (nedochází k posunu času)

I failed the test. –> I wish I had studied more.

It rained the whole of my holiday. –> I wish it hadn’t rained.

I haven’t been to Australia. –> I wish I had been to Australia.

John has broken my vase. –> I wish he hadn’t broken my vase.


ad III/   Přání pro budoucnost (wish + would)

Předpokládaná realita –> Přání

will –> would
am/is/are going to –> was/were going to
can –> could

 

She will not tell me. –> I wish she would tell me.

He isn’t going to be here. –> I wish he were going to be here.

She can’t come tomorrow. –> I wish she could come tomorrow.

 

Sloveso wish pro budoucnost se používá především k vyjádření přání budoucí změny, u které je ale nepravděpodobné, že nastane:

I wish he would stop lying. (Kéž by přestal lhát –> přeji si to, ale jsem spíše přesvědčen, že k tomu nedojde)

Wish + would se zároveň často užívá v případech, kdy chceme vyjádřit své znechucení nad současným stavem, který se ale pravděpodobně v budoucnosti nezmění:

Pomocí wish + would můžeme vyjádřit i zdvořilou žádost, která může obsahovat i znechucení:

I wish they would take this more seriously. (znechucení)

I wish it would stop snowing. (Vím ale, že nejspíše nepřestane + znechucení)

I wish you would come to the party. (žádost)


Wish + infinitive

Po slovese wish je rovněž možné použít infinitiv, jde však o velmi formální spojení s významem „want„.

I wish to see the manager, please.

If you wish to reserve a table, please telephone after six o’clock.

I wish to make a complaint.


Wish ve významu „(po)přát“

We wish you a merry Christmas.

I wish you all the best in your new job.

We wish you the best of luck.

I wish you a safe and pleasant journey.

I wish you a speedy recovery.

Pozn.: Pokud bychom ale chtěli v našem přání zahrnout sloveso, je nutné místo „wish“ použít např. sloveso „hope„.

I wish you the best of luck. –> I hope you have the best of luck.

I wish you a safe and pleasant journey. –> I hope you have a safe and pleasant journey.


Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.