Záporné předpony in-, im-, il-, ir-, un-, dis-

 17. června, 2021 Admin
Obtížnost    

Negative Prefixes in-, im-, il-, ir-, un-, dis-

Pravidla (nikoli 100%):

I/ Slova se zápornou předponou il- začínají na hlásku l-:

logical -> illogical

legal -> illegal

II/ Předpona im- je před slovy začínajícími na hlásky p- a m-:

perfect -> imperfect

polite -> impolite

mobile -> immobile

III/ Předpona ir- je před slovy začínajícími na hlásku r-:

responsible -> irresponsible

rational -> irrational

IV/ Výše uvedená pravidla bohužel neplatí vždy, existuje spousta výjimek:

reliable -> unreliable

lucky -> unlucky

predictable -> unpredictable

V/ Některá slova začínají na hlásky, které jsou shodné se zápornými předponami, ve skutečnosti se ale o záporné předpony nejedná. Pokud bychom tuto domnělou předponu odtrhli, zůstalo by neexistující slovo):

important („portant“ neexistuje)

involve

universe

discuss


IN-

 • formal
 • visible
 • sensitive
 • correct
 • efficient
 • complete
 • secure
 • appropriate
 • compatible
 • edible
 • expensive
 • accurate
 • evitable
 • capable
 • experienced
 • credible
 • sufficient

IM-

 • probable
 • personal
 • perfect
 • polite
 • patient
 • possible
 • practical
 • moral
 • mobile

IL-

 • legal
 • logical
 • legible

IR-

 • responsible
 • regular
 • relevant
 • resistible
 • rational

UN-

 • plug
 • fair
 • fortunate
 • successful
 • usual
 • tidy
 • wrap
 • forgettable
 • reliable
 • believable
 • employed
 • prepared
 • expected
 • able (adjective)
 • satisfied
 • suitable
 • predictable

DIS-

 • organised
 • agree
 • honest
 • appear
 • connect
 • respect
 • obey
 • loyal
 • able (verb)
 • satisfied

Sdílejte