Otázky na podmět – otázky bez pomocného slovesa

 4. července, 2021 Admin
Obtížnost    

Subject Questions/Questions without auxiliaries

Na úvod je potřeba si vysvětlit rozdíl mezi podmětem a předmětem. Podmětem se rozumí konatel děje, ten je vyjádřen slovesem, zatímco předmět je příjemce tohoto děje. Na podmět se ptáme pádovou otázkou „Kdo, co?“, tj. prvním pádem, kdežto na předmět se ptáme ostatními pádovými otázkami.

Podmět (subject) + sloveso + předmět (object)

John loves Kate.

John loves Kate. John (kdo? = 1.pád) miluje Kate (koho? = 4.pád).

I/ Otázky na předmět (= předmětné)

Většina otázek v angličtině jsou otázky na předmět (=předmětné). V těchto otázkách používáme pomocná slovesa tak, jak jsme zvyklí.

  • Otázka na předmět: Who does John love? Koho miluje John?
  • Odpověď: Kate.

 

  • Otázka na předmět: What did Shakespeare write? Co napsal Shakespeare?
  • Odpověď: Romeo and Juliet.

II/ Otázky na podmět (= podmětné)

Zvláštním případem jsou však otázky podmětové, tedy otázky na podmět (= osobu či věc, která vykonává činnost/sloveso). V otázkách na podmět se nepoužívají pomocná slovesa DO, DOES, DID. Jde tedy pouze o podmětné otázky v přítomném prostém čase a minulém prostém čase.

  • Otázka na podmět: Who loves Kate? Kdo miluje Kate?
  • Odpověď: John.

 

  • Otázka na podmět: Who wrote Romeo and Juliet? Kdo napsal Romea a Julii?
  • Odpověď: Shakespeare.

Nesmíme zapomenout na shodu přísudku s podmětem (jelikož jsou v těchto otázkách vynechána pomocná slovesa, je nutné případnou 3.osobu jedn.čísla, nebo minulý čas promítnout do slovesa významového).

Další příklady otázek na podmět, tj. otázek bez pomocného slovesa:

Somebody lives in the house. -> Who lives in the house? (Who does live in the house?)

Something happened last night. -> What happened last night? (What did happen last night?)

Somebody did the washing-up. -> Who did the washing-up?

Somebody knows the answer. -> Who knows the answer?

Somebody wants a cup of coffee. -> Who wants a cup of coffee?

Bus No.115 goes to the airport. -> Which bus goes to the airport?

About 20 guests came to my party. -> How many guests came to your party?

Pozn.: Pokud jde o zápornou otázku, pomocné sloveso je nutné, i přesto, že se jedná o otázky na podmět!

Who doesn’t want to go with us?

Who didn’t hear the bell?


Srovnejte:

Otázka na podmět: What happened? Co se stalo?
How did it happen? Jak se to stalo?

Otázka na podmět: Who found it? Kdo to našel?
What did you find? Co jsi našel?

Otázka na podmět: Who did it? Kdo to udělal?
What did you do? Co jsi udělal?

Otázka na podmět: Who invited you? Kdo tě pozval?
Who did you invite? Koho jsi pozval?

Otázka na podmět: Who married her? Kdo si ji vzal?
Who did she marry? Koho si vzala?

Otázka na podmět: Who called you yesterday? Kdo ti včera volal?
Who did you call yesterday? Komu jsi včera volal?


V ostatních časech se pomocná slovesa používají u obou typů otázek.

Who is going to come to the party?

What have they lost?

Who has eaten all the cake?

What was she doing there?

Who will carry the bags?


Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *