borrow X lend

 27. ledna, 2017 Admin
Obtížnost    

Dvojice sloves borrow a lend se plete studentům asi nejvíce ze všech. Obě slovesa mají víceméně stejný překlad:

borrow/borrowed/borrowed = (vy)půjčit (si)
lend/lent/lent = půjčit

Zvratné „si“ hraje ovšem důležitou roli.

Rozdílů mezi těmito slovesy je více:

I/   BORROW je sloveso pravidelné, a proto má tvar pro minulý čas i příčestí minulé totožný, tj. BORROWED.

LEND je naopak sloveso nepravidelné – tvar minulého času a příčestí minulého je: LENT

II/   Obě slovesa se ve větách používají v odlišných vazbách:

BORROW something FROM somebody = PŮJČIT SI něco OD někoho

Peter borrowed some money from Jane.
You can borrow these books from a library.
Can I borrow your dictionary?

LEND something TO somebody = PŮJČIT něco někomu
(příp. LEND somebody something) =  PŮJČIT někomu něco

I never lend my CDs to anyone.
I lent Jane £30.
Could you lend me your umbrella, please?

III/   Jak je vidět, sloveso borrow se používá s předložkou „from„, naopak sloveso lend s „to„. Hlavní rozdíl mezi slovesy tedy spočívá ve směru, neboli „kdo komu půjčuje a kdo si od koho půjčuje“, resp. zda daná věc jde od podmětu pryč (lend TO) anebo směrem k podmětu od někoho jiného (borrow FROM).

K pochopení správného směru „půjčování“ můžeme využít jednoduchou pomůcku, podle které si slovesa lend a borrow nahradíme dvojicí jiných sloves, která fungují na podobném principu (např. „buy“ a „sell„).

borrow –> buy 
(počáteční písmena jsou vhodná k zapamatování)

Can I borrow your pen? –> Can I buy your pen?

I borrowed my parent’s car. –> I bought my parent’s car.

lend –> sell

I lent my sister a laptop. –> I sold my sister a laptop.

Can you lend me your lighter? –> Can you sell me your lighter?

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.