Hromadná podstatná jména

 30. prosince, 2018 Admin
Obtížnost    

Collective Nouns

Hromadnými podstatnými jmény (kolektiva) rozumíme taková podst. jména, která označují skupinu lidí, věcí, případně zvířat. Z hlediska gramatiky je však problém, zda tato podstatná jména považovat za celek (tedy jednotné číslo), či jako jednotlivce obsažené v takové skupině (množné číslo). Toto má pak vliv na shodu podmětu s přísudkem, resp. zda užijeme sloveso v jednotném čísle, či množném čísle.

Mezi nejčastější kolektiva patří: family, company, government, team, audience, orchestra, staff, majority, minority, police, army, choir, class, the public, herd, committee a další.

Většina těchto kolektiv se může pojit s oběma čísly, tj. jednotným i množným, jde spíše o různé tendence.

 

  • V britské angličtině obecně platí, že jednotné číslo použijeme, pokud hledíme na hromadné podst. jméno jako na celek, naopak množné číslo, pokud chceme zdůraznit jednotlivé členy skupiny. Převládá nicméně použití množného čísla.

Italy has won the match. Zápas vyhrála Itálie. (-> zdůrazňujeme tým jako celek)

Italy have won the match. Zápas vyhrála Itálie. (-> pokud mluvčí chce zdůraznit jednotlivé členy týmu, spíše než tým jako jeden celek)

 

  • V americké angličtině je spíše tendence používat jednotné číslo.

The government has decided to increase security measures. Vláda se rozhodla zvýšit bezpečnostní opatření.

 

Někdy však nemáme v použití jednotného či množného čísla na výběr. Jednotné nebo množné číslo musíme zvolit v závislosti na kontextu.

My family are immigrants. (-> logicky se tato skutečnost týká všech/nebo alespoň více členů rodiny, proto nelze použít jednotné číslo)
X
My family is immigrants.

The team are dressing for the game. (-> zde je nutné použít množné číslo, tedy zdůraznit jednotlivé členy týmu, neboť se každý z členů obléká jako jednotlivec. Jednotné číslo by naznačovalo, že si tým jako celek oblékne jeden dres.)

The team is dressing for the game.

Jednotné číslo se naopak hodí v případě jiné věty, kdy mluvíme o týmu skutečně jako o celku:

The team is leaving tomorrow. (-> všichni členové týmu odjedou, tým jako celek odjede)


Jak je v angličtině zvykem, existují samozřejmě výjimky. Například slova police a cattle se výhradně používají se slovesem v množném čísle (v britské i americké angličtině).

The police have caught the thief.

The police are coming.

These cattle are 36 months old.


Pozn.: Je nutné dodržovat konzistenci v rámci textu, tzn. použijeme-li s hromadným podst. jménem sloveso v jednotném čísle, musí toto reflektovat i případné zájmeno a naopak.

In its monthly report, the committee says that the situation is getting better. (sloveso v jedn.čísle -> zájmeno rovněž v jedn. čísle)
NEBO
In their monthly report, the committee say that the situation is getting better. (sloveso v množném č. -> zájmeno také v množném čísle)


S názvy institucí a společností většinou používáme sloveso v jednotném čísle, bereme je tedy spíše jako celek, nežli jednotlivé členy dané organizace.

Např.: the BBC, CNN, Microsoft, Congress, the United Nations, Cambridge University, Apple,…

Congress is meeting today.

The BBC is funded by a licence fee, which all households with a TV set must pay.

Pokud bychom ovšem chtěli zdůraznit jednotlivé členy, můžeme využít možnosti opisu „the members of…“, např.:

The members of Congress are meeting today.“


V případě nejasností, zda použít s konkrétním kolektivem sloveso v jednotném či množném čísle, je vždy na místě využít výkladového slovníku.

Longman Dictionary

Cambridge Dictionary

Případně pomůže v mnoha případech použití slova „members“, u kterého je jistota, že lze bezchybně užít sloveso v množném čísle:

The orchestra have gone home. –> The orchestra members have gone home.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.