I haven’t a car X I don’t have a car

 2. prosince, 2016 Admin
Obtížnost    

ŠPATNĚ   I haven’ta car.
ŠPATNĚ   Have you a car?

SPRÁVNĚ   I don’t have a car.
SPRÁVNĚ   Do you have a car?

Tvoření záporu/otázky od slovesa „have“ způsobem, který je uveden výše, tj. „haven’t“/“Have you…?“ je snad nejfrekventovanější chybou. Máme-li kladnou větu „I have a car“, pak její zápor je „I don’t have a car“ a otázka „Do you have a car?“ tedy s použitím pomocného slovesa „DO“ pro přítomný prostý čas. Stejným způsobem jako by byl zápor či otázka u podobných vět/sloves:

I go to the cinema / I don’t go to the cinema. /Do you go to the cinema?

I drive to work. / I don’t drive to work. /Do you drive to work?   apod.

Varianty „I haven’t a car“ / „Have you a car?“ nejsou ve skutečnosti z gramatického hlediska až tak špatné, avšak jsou dost zastaralé, případně silně formální, a víceméně se v moderní angličtině nevyskytují. Všechny moderní učebnice angličtiny vydané v renomovaných nakladatelstvích (Oxford, Cambridge, Longman,…) tyto varianty neučí a považují je za nesprávné. Objevují se občas jen v českých učebnicích, zejména v těch starších…z důvodů, které nemá příliš smysl zde rozebírat.

Je ovšem také možné zvolit typicky britskou variantu, která by vypadala následovně:

I have got a car.

I haven’t got a car.

Have you got a car?

V kladné větě, záporu i otázce preferuje britská angličtina použití „have got“ namísto pomocného slovesa „do“.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.