Jak se řekne „beru na vědomí“

 31. května, 2020 Admin
Obtížnost    

Frázi brát něco na vědomí/v potaz lze překládat několika způsoby. Pokud použijeme frázi jen jako samostatnou větu, krátkou reakci na něco, co bereme v potaz, nejčastěji připadají v úvahu následující:

  • Duly noted.
  • Noted with thanks.
  • Point taken.
  • I have taken note of it.
  • This is acknowledged.

Je-li sousloví brát na vědomí/v potaz v rámci souvětí, tj. následuje nějaká vedlejší věta (např. ve znění obchodních podmínek apod.), použijeme spíše tato slovesa:

  • note – sloveso mající význam vzít v potaz/na vědomí

The Buyer notes that, according to the provisions of Section 1837 of the Civil Code, it is not possible to withdraw from the Purchase Agreement…Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy…

  • understand

Buyer understands that… Kupující bere na vědomí, že…

  • acknowledge – i toto sloveso může mít význam vzít něco na vědomí

Users hereby acknowledge that XY is the exclusive rights holder. Uživatelé tímto berou na vědomí, že XY je držitelem výhradních práv.

Často lze použít i následující podobné fráze:

  • take sth into consideration – vzít něco v úvahu, přihlédnout k něčemu
  • take sth into account/take account of sth – vzít něco v úvahu, zohlednit něco, přihlédnout k něčemu

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.