Podstatná jména, která jsou počitatelná i nepočitatelná

 9. května, 2020 Admin
Obtížnost    

Nouns that are both countable or uncountable

Ve většině případů jsou podstatná jména buď počitatelná, nebo nepočitatelná. Existuje však několik podstatných jmen, která mohou nabývat obojí počitatelnosti, v takovém případě je nicméně nutné dávat pozor na odlišnosti ve významu.

Například podst. jméno pepper má dva odlišné významy v závislosti na počitatelnosti.

  • pepper (nepočitatelné podst. jméno) = pepř

We need some pepper. Potřebujeme pepř.
We don’t have any pepper. Nemáme žádný pepř.

  • a pepper (počitatelné podst. jméno) = paprika

We bought some peppers. Koupili jsme nějaké papriky.
I need a pepper. Potřebuji jednu papriku.

V obou větách pracujeme se slovem pepper jako s počitatelným podst. jménem, tj. použití množného čísla, případně členu neurčitého, což je možné pouze u počitatelných podst. jmen.


Dalším příkladem by mohlo být podst. jméno paper:

  • paper (nepočitatelné) = papír

Do you have a pen and some paper? Máš nějaké pero a papír?
Put some paper in the printer. Dejte do tiskárny nějaký papír.

Máme-li na mysli paper ve významu papír, je nutné s podst. jménem zacházet jako s nepočitatelným, tj. nemůže tvořit množné číslo, nepoužíváme neurčitý člen.

  • a (news)paper (počitatelné) = noviny

Could you get me a paper while you are at the shop, please? Mohl bys mi prosím sehnat noviny až budeš v obchodě?


Níže uvedená tabulka obsahuje některé další příklady, nejde však o kompletní výčet.

Nepočitatelná

Počitatelná

pepper pepř a pepper paprika
iron železo an iron žehlička
glass sklo a glass sklenička
paper papír a paper noviny
light světlo (fyzikálně) a light lampa, světlo (objekt)
chicken kuře (jídlo) a chicken kuře (zvíře)
lamb jehněčí a lamb jehně
hair vlasy a hair vlas, chlup
room prostor a room pokoj, místnost
jam džem a (traffic)jam dopravní zácpa
wood dřevo a wood les
experience zkušenost an experience zážitek
gossip  klepy, drby, pomluvy a gossip  drbna
business  podnikání, obchod (abstraktně) a business  (konkrétní) obchod, společnost, firma

 

Do této problematiky lze zařadit i slova jako beer, coffee, wine, ice-cream, tea apod., tedy podstatná jména, která jsou v obecném smyslu nepočitatelná (jde o látky, tekutiny), ale v hovorové každodenní angličtině je lze použít i jako počitatelná.

(v kavárně) I’d like two coffees, please. (Mluvčí má na mysli two cups of coffee. Protože jde o obvyklé množství, ve kterém se káva v kavárně prodává, lze toto vynechat.)

(v hospodě) Can I have four beers, please? (Opět je zde vynechaný výraz množství four pints of beer)

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.