Jak zpočitatelnit nepočitatelná podst. jména

 5. dubna, 2020 Admin
Obtížnost    

Uncountable Nouns – Containers

Podstatná jména se v angličtině rozdělují na počitatelná (countable nouns) a nepočitatelná (uncountable nouns). Počitatelná podst. jména lze počítat jednoduše, neboť mohou tvořit množné číslo, např.: a/one car, two cars, five cars; a/one child, two children, five children apod.

Nepočitatelná podst. jména se ale počítat nedají a tak nemohou ani tvořit množné číslo, např.: a/one water, two waters; two loves; five moneys apod.

Nastávají ovšem situace, kdy je potřeba nějak vyjádřit množství i u těchto nepočitatelných podst. jmen. V takových případech je nutné dané podst. jméno zpočitatelnit nějakou nádobou, jednotkou, či jiným výrazem určujícím množství (těmto výrazům se často říká containers = nádoby). Následně budeme fakticky počítat tyto nádoby, jednotky.

Příklad:

a/one glass of wine – sklenka vína

(víno je nepočitatelné podst. jméno, ale je možné jej zpočitatelnit tím, že jej nalijeme do sklenky, která už je počitatelným podst. jménem a dá se tedy jednoduše tvořit množné číslo.)

two glasses of wine – dvě sklenky vína

a/one plate of soup – talíř polévky

(polévka je nepočitatelné podst. jméno, avšak lze ji zpočitatelnit použitím slova plate)

three plates of soup – tři talíře polévky

Některé další příklady:

a ball of string – klubko provázku
a bar of chocolate – tabulka čokolády
a bottle of wine – láhev vína
a bouquet of roses – kytice růží
a bowl of sugar – miska cukru
a box of chocolates – bonboniéra
a box of matches – krabička zápalek
a bucket of water – kýbl vody
a bunch of bananas – trs banánů
a can of Coke – plechovka Coly
a carton of milk – krabice mléka
a clove of garlic – stroužek česneku
a cup of coffee – šálek kávy
a glass of wine – sklenka vína
a jar of marmelade – sklenice marmelády
a loaf of bread – bochník chleba
a mug of tea – hrnek čaje
a pack(et) of cigarettes – krabička cigaret
a packet of crisps – sáček brambůrků
a piece of cake – kus dortu
a pinch of salt – špetka soli
a pint of beer – pinta/půllitr piva
a plate of soup – talíř polévky
a pool of blood – kaluž krve
a pot of soup – hrnec polévky
a sheet of paper – arch papíru
a slice of salami – plátek salámu
a spoonful of sugar – lžíce cukru
a tube of toothpaste – tuba zubní pasty

 

Ne vždy je však tak snadné najít vhodnou jednotku, kterou bychom nepočitatelné podst. jméno zpočitatelnili. To se týká především slov, která (narozdíl od angličtiny) můžeme v češtině počítat, např.: advice, information, baggage/luggage, news, evidence,… U takových podstatných jmen použijeme jako výrazy množství a piece of, an item of, a bit of.

a piece of information – jedna informace
two pieces of information – dvě informace

a piece of advice – jedna rada
three pieces of advice – tři rady

an item of furniture – jeden kus nábytku
five items of furniture – pět kusů nábytku

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.