Jak se řekne Čím…, tím…?

 10. dubna, 2020 Admin
Obtížnost    

The…, the…

Pro překlad českého spojení Čím…, tím… používáme 2. stupeň přídavných jmen (tzv. comparative), příp. příslovcí , kterému předchází člen určitý the.

Základní struktura:

the + 2.stupeň (+ podmět + přísudek), the + 2. stupeň (+ podmět + přísudek)

Např.:

the bigger, the betterčím větší, tím lepší
the better, the more expensivečím lepší, tím dražší
the sooner, the betterčím dříve, tím lépe
the older, the worsečím starší, tím horší
the faster, the more dangerousčím rychlejší, tím nebezpečnější

 

Tato spojení mohou samozřejmě být součástí celých vět:

The fewer mistakes you make, the better your mark is. Čím méně chyb uděláte, tím lepší budete mít známku.

The darker the berry, the juicier it is. Čím tmavší bobule, tím šťavnatější.

The more difficult the test is, the lower my score is. Čím složitější test, tím nižší bude skóre.

The more electricity you use, the higher your bill will be. Čím více elektřiny spotřebujete, tím vyšší bude váš účet.

The younger you are, the easier it is to learn. Čím jste mladší, tím snadněji se učíte.

The more tired you are, the harder it is to concentrate. Čím více jste unaveni, tím je složitější se soustředit.

The more money he makes, the more useless things he buys. Čím více vydělává, tím zbytečnější věci si kupuje.

The sooner we start, the sooner we finish! Čím dříve začneme, tím dříve skončíme!

The more they decrease the prices, the more customers come to the shop. Čím více sníží ceny, tím více zákazníků do obchodu přijde.

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.