Kondicionály – rozdíly

 26. března, 2017 Admin
Obtížnost    

Rozdíly mezi I., II. a III. kondicionálem

 

Podíváme- li se na podobnou větu ve všech třech podmiňovacích způsobech, všimneme si skutečnosti, že oproti prvnímu kondicionálu je každý následující posunut o jeden čas do minulosti. (Pozn. „would“ je ve skutečnosti minulý tvar slovesa „will“.)

I. If the weather is nice, we will go out.

II. If the weather were nice, we would go out.

III. If the weather had been nice, we would have gone out.

Toto slouží především pro lepší zapamatování gramatických struktur.

Rozdíly:

Rozdíly mezi podmínkovými větami spočívají v tom, jakou podmínku popisují (reálná/nereálná) a zároveň v jaké časové rovině tyto podmínky jsou.

I. kondicionál – podmínka reálná, v budoucnosti, příp. přítomnosti

If the weather is nice, we will go out. Pokud bude pěkné počasí, půjdeme ven.

(Podmínka/následek jsou reálné a odkazují do budoucnosti.)

II. kondicionál – podmínka nereálná, v budoucnosti, příp. přítomnosti

If the weather were nice, we would go out. Kdyby bylo (nyní/někdy v budoucnosti) hezké počasí, šli bychom ven.

(Podmínka/následek jsou v dané situaci nereálné – není pravděpodobné, že by bylo hezké počasí, odkazují do přítomnosti/budoucnosti.)

III. kondicionál – podmínka nereálná, v minulosti

If the weather had been nice, we would have gone out. Kdyby bývalo bylo hezké počasí (někdy v minulosti), byli bychom šli ven (rovněž v minulosti).

(Podmínka/následek odkazují do minulosti; minulost však nelze změnit, a proto je podmínka vždy nereálná.)

Shrnutí:

podmínka následek
I. reálná
odkazuje na přítomnost/budoucnost
odkazuje na přítomnost nebo budoucnost
II. nereálná
odkazuje na přítomnost/budoucnost
odkazuje na přítomnost/budoucnost
III. nereálná
odkazuje do minulosti
odkazuje do minulosti

Poznámka:

Je nutné si však uvědomit, že v běžné češtině se tvar třetího kondicionálu „Kdyby bývalo bylo…byli bychom…“ ve většině případů zjednodušuje na „Kdyby bylo…bychom…“. Tento tvar se pak vlastně podobá druhému kondicionálu. V češtině takové zjednodušení nepůsobí žádné problémy; v angličtině bychom takto postupovat nemohli, neboť je velký rozdíl, zda se podmínka týká přítomnosti, nebo minulosti (viz srovnání II. a III. kondicionálu výše).

Česká věta „Kdybys koupil vejce, mohli jsme udělat omeletu.“ může odkazovat buď do přítomna/budoucna: „Kdybys koupil vejce nyní/v budoucnu, mohli bychom udělat omeletu nyní/v budoucnu.“, ale zároveň do minulosti „Kdybys včera koupil vejce, mohli jsme včera udělat omeletu“.

V angličtině musíme takový rozdíl v časové rovině podmínky rozlišit a to tak, že užijeme druhý kondicionál, nebo třetí.

II. If you bought some eggs, we would make an omelette. (oboje v přítomnosti, případně v budoucnu)

III. If you had bought some eggs, we would have made an omelette. (oboje někdy v minulosti)


Stručný přehled všech kondicionálů lze také nalézt zde ve formátu PDF.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.