little/a little x few/a few

 16. března, 2018 Admin
Obtížnost    

Little/a little vs. few/a few

Základní rozdíl mezi těmito kvantifikátory, tj. výrazy vyjadřující množství, vyplývá z počitatelnosti podstatných jmen.

Little/a little používáme před nepočitatelnými podstatnými jmény, naopak few/a few s podstatnými jmény počitatelnými.

Např.:

I have little money. Mám málo peněz. („money“ = nepočitatelné podst. jméno)
Could I have a little sugar for my tea, please? Mohl bych prosím dostat do čaje trochu cukru?

X

I have few friends. Mám málo přátel. („friends“ = počitatelné podst. jméno)
I stayed a few days in Rome. Pár/Několik dní jsem pobyl v Římě.

Kromě gramatického rozdílu v počitatelnosti, lze však z uvedených příkladů odvodit i rozdíl významový, který spočívá v tom, zda před kvantifikátorem užijeme neurčitý člen, či nikoli.

little, few = málo

a little, a few = trochu, několik, pár (ekvivalent zájmena some)

Dá se říci, že varianta bez neurčitého členu (little/few) mívá spíše negativní nádech – nejsme nadšeni, že máme něčeho málo, byli bychom raději, kdyby toho bylo více.

A: Do you have any money? B: No, very little. (Máte nějaké peníze? Ne, velmi málo.)

A: Do you have any money? B: Yes, a little. (Máte nějaké peníze? Ano, trochu ano.)

Kvantifikátory little/a little/few/a few mohou v některých případech být i bez podstatného jména, resp. podstatné jméno nebude následovat po kvantifikátoru, avšak bude nám známo z předchozí věty, či celkového kontextu:

Don’t take all the strawberries. Just have a few. Neber si všechny jahody. Vezmi si jen pár/několik.

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *