made of X made from

 21. prosince, 2016 Admin
Obtížnost    

ŠPATNĚ   Chairs are made from wood.
ŠPATNĚ   Paper is made of wood.


SPRÁVNĚ   Chairs are made of wood.
SPRÁVNĚ   Paper is made from wood.

 V případě „made of“ a „made from“ jde o chybné zaměňování předložek, resp. ignoraci rozdílu mezi nimi.

  • „made of“ se používá v případech, kdy se užitý materiál během procesu výroby nijak nezměnil.

Např.: Chairs are made of wood. Židle jsou vyrobeny ze dřeva. (materiál nijak nezměnil svou podstatu; dřevo zůstalo stále dřevem).

  • Naproti tomu spojení „made from“ použijeme, pokud materiál během výroby změnil svou podstatu.

Např.: Paper is made from wood. Papír je vyráběn ze dřeva. (z původního dřeva se stal papír).

Další příklady:

The house is made of bricks.

Wine is made from grapes.

Sdílejte