Minulý čas průběhový

 22. dubna, 2017 Admin
Obtížnost    

Past Continuous

Tvoření

Oznamovací věta kladná

Minulý průběhový čas se tvoří minulými tvary slovesa „to be“ – WAS/WERE, ke kterému připojíme významové sloveso s koncovkou -ING.

was/were + sloveso + ING

I was watching TV.
They were waiting for us.

Zápor

Zápornou větu vytvoříme jednoduchým přidáním záporky NOT ke slovesům WAS/WERE, které v tuto chvíli slouží jako pomocná slovesa.

I was not watching TV. (Tvar „was not“ se často zkracuje na WASN’T)
They were not waiting for us. (Tvar „were not se zkracuje na WEREN’T)

Otázka

Tázací věty se tvoří inverzí podmětu a pomocného slovesa (pomocné sloveso WAS/WERE přesuneme před podmět).

Were you watching TV?
Was he watching TV?


Použití

Použití minulého průběhového času víceméně reflektuje základní princip použití jakéhokoliv průběhového času (tj. důraz na průběh/trvání děje) s tím, že je vše v minulosti.

I/ Děj, který byl v určitém úseku v minulosti již v průběhu.

What were you doing yesterday at 7?
(jako bychom se ptali „co jsi měl rozdělaného v 7 hodin“, odpovědí bude pravděpodobně nějaká aktivita, kterou dotyčný začal dělat ještě před 7.hodinou a pokračoval v ní i po této hodině.)


Last night at 8, I was eating dinner.

Yesterday at this time, I was driving home.


II/ Dva (příp. více) děje probíhaly v danou dobu v minulosti zároveň.

I was studying while my wife was making dinner.

Were you listening while I was talking?

S tímto použitím paralelních dějů souvisí i popis atmosféry, kdy pomocí řady současně probíhajících dějů popisujeme, jaká byla v danou dobu v minulosti atmosféra.

When I woke up, the sun was shining, birds were singing,…


III/ Důraz na trvání děje.

I was waiting for so long!


Minulý čas prostý vs. Minulý čas průběhový

IV/ Jedno z nejčastějších použití minulého průběhového času je však to, kdy je probíhající děj kontrastován s nějakým dějem krátkodobým/jednorázovým. Probíhající děj byl narušen jednorázovým dějem.

I was watching TV when you called.
(Zatímco jsem sledoval televizi, ty jsi zavolal, resp. probíhající děj je v kontrastu s jiným dějem, který má charakter krátkodobý/jednorázový)

While we were having the picnic, it started to rain.

A: What were you doing when you broke your leg?
B: I was skiing.

While I was washing the dishes, I cut my finger.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.