muset, nemuset, nesmět

 17. února, 2017 Admin
Obtížnost    

Must/have to; don’t have to; mustn’t

must/have to = muset

don’t have to = nemuset

mustn’t = nesmět

Překlad těchto slov není až tak složitý, což se však nedá říci o tom, jak se tato slovesa používají a jaké všemožné výjimky jsou s nimi spjaty.


MUST
(muset)

Pro sloveso MUST platí několik následujících pravidel:

1/   MUST patří do skupiny tzv. modálních sloves a pro ty je společné, že mají ve všech osobách stejný tvar (tj. ve 3.osobě jednotného čísla v přít.čase se nepřidává -s). Za MUST následuje významové sloveso bez infinitivní částice TO.

2/   Tvar MUST můžeme použít pouze v přítomném čase, v ostatních časech je nutné použít tzv. opisný tvar HAVE TO.

We had to call a doctor.
We will have to cancel the reservation.

Pozn.: Někdy lze použít sloveso MUST i pro budoucí povinnost (obzvláště je-li ve větě nějaké příslovečné určení času do budoucna)

I must call her tonight.

3/   V moderní angličtině se MUST v otázce takřka nepoužívá; otázky se tvoří opět opisným tvarem HAVE TO v kombinaci s pomocným slovesem DO, které bude ve tvaru dle příslušného času.

What time must you get up? What time do you have to get up?
Did you have to call a doctor?


DON’T HAVE TO
(nemuset)

Je důležité si opravdu dobře zapamatovat že významovým opakem slovesa MUST (muset) je DON’T HAVE TO (nemuset); nikoliv MUSTN’T (nesmět), jak by se mohlo na první pohled zdát podle jejich formy.

I must study. (Musím se učit.) X I don’t have to study. (Nemusím se učit.)
X
I mustn’t study. (Nesmím se učit.)

We don’t have to get up early on Sundays.
I don’t have to go to work tomorrow.


MUST x HAVE TO
(muset)

Jak vyplývá z úvodu tohoto článku MUST i HAVE TO oboje znamenají „muset“. Jaký je mezi nimi tedy rozdíl?

1/ Jak již bylo řečeno: MUST se používá jen v přítomném čase; nelze jej použít v otázce (ani v přítomném čase).

2/ O tom, zda zvolit MUST nebo HAVE TO, budete muset přemýšlet jen pokud půjde o kladnou oznamovací větu v přítomnosti. Rozdíl mezi nimi je ve významu:

a) HAVE TO vyjadřuje povinnost, která je nám nařízena nějakou autoritou. Autoritou se myslí např. zákon, vyhláška, nařízení, firemní předpisy, pracovní povinnosti apod. Jde o vnější povinnost.

We have to wear uniforms at work.
I have to go on business trip to London next week.
When you drive, you have to wear seatbelts.

b) MUST vyjadřuje na druhou stranu povinnost, která vzešla od samotného mluvčího, z jeho názoru, nebo od někoho, kdo nám není autoritou (kamarád). Jde o vnitřní povinnost.

I must wear something nice to the disco.
You must come and visit me some time.

Podobné věty, kde lze vypozorovat jemný rozdíl mezi MUST a HAVE TO, mohou být:

I must study at the weekend. (= Musím se o víkendu učit = sám mluvčí si přikazuje, je toho názoru, že to tak je potřeba)
I have to study at the weekend. (= Musím se o víkendu učit = mluvčí vyjadřuje, že tato povinnost je vnější, někdo ho k tomu nutí, nějaké vnější okolnosti – např. rodiče)

I must have a drink of water. (= Musím se napít vody = Mám hroznou žízeň)
I have to drink lots of water. (Musím pít hodně vody = mám to například přikázané od lékaře)


MUSTN’T
(nesmět)

Slovesem MUSTN’T vyjadřujeme zákazy. Podobně jako sloveso MUST však může být jen v přítomnosti, případně budoucnosti (v jiných časech je nutné použít opisného tvaru „to be allowed to“ – o tom ale více v některém z dalších článků).

You mustn’t smoke here.
Students mustn’t use mobile phones in class.
You mustn’t touch the switch. It’s dangerous.
Sssh! We mustn’t wake the baby.


Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *