Rozdíl mezi DAMAGE a DAMAGES

 11. července, 2021 Admin
Obtížnost    

Damage vs. damages

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jde o jednotné a množné číslo téhož významu, není tomu tak. Podstatné jméno DAMAGE (škoda, poškození) je nepočitatelné a netvoří tedy množné číslo, nemůže mu předcházet číslovka. Kromě toho může mít i funkci slovesa (TO DAMAGE = poškodit).

Naproti tomu DAMAGES je podstatné jméno, které se vyskytuje pouze v množném čísle (= nemá tvar jednotného čísla pro stejný význam) a je rovněž nepočitatelné, tj. nemůže mu předcházet např. číslovka. Obě slova mají ale odlišné významy.

 

damage (podst.jméno) = škoda, poškození; újma (jelikož jde o nepočitatelné podst. jméno, nelze vytvořit množné číslo v rámci téhož významu)

The storm caused serious damage to the roof.

Smoking has caused irreversible damage to his lungs.

The damage to his reputation was considerable.

The child suffered psychological and emotional damage.

 

Pozn.: Existuje výjimka, kdy se DAMAGE (=škoda, poškození, újma) může vyskytnout v množném čísle, navzdory pravidlu, že se jedná o nepočitatelné podst. jméno v jednotném čísle. Děje se tak někdy v právnickém žargonu, kdy anglicky hovořící právníci chtějí zdůraznit, že jde o mnohočetné škody, poškození a ztráty.

Damages to the cars totalled more than $14,600, prosecutors said.


to damage (sloveso) = poškodit, způsobit škodu, újmu

A polluter is someone who directly or indirectly damages the environment or who creates conditions leading to such damage.

The car was badly damaged in the accident.

The scandal could seriously damage her career.


damages = odškodné, náhrada škod(y)

The politician was awarded £100,000 in damages over false allegations made by the newspaper.

The company is facing claims for damages after supplying faulty goods.

They intend to sue for damages.

He was ordered to pay damages totalling £30 000.

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *