Podstatná jména, přídavná jména, slovesa + předložka

 18. října, 2020 Admin
Obtížnost    

Nouns, adjectives, verbs followed by prepositions

Seznam nejčastějších kombinací podstatných jmen, přídavných jmen, sloves a předložek, se kterými se tyto slovní druhy pojí.

abide by – dodržovat, respektovat (něco)
according to – podle (něčeho, někoho)
accuse of – obvinit z (něčeho)
accustomed to – zvyklý na (něco)
addicted to – závislý na (něčem)
advice on – rada ohledně (něčeho)
agree on – dohodnout se na (něčem)
allergic to – alergický na (něco)
angry with – zlobit se na (někoho)
apologize for – omluvit se za
approve of – schvalovat, souhlasit s (něčím)
ask about – zeptat se na
ask for – požádat o
be aware of – být si vědom (něčeho)
believe in – věřit v
belong to – patřit (někomu)
benefit from – mít užitek/prospěch z (něčeho)
borrow from – půjčit si od (někoho)
capable of – schopný (něčeho)
complain about – stěžovat si na
concentrate on – soustředit se na
congratulate on – gratulovat k
consist of – skládat se z, být složen z (něčeho)
curious about – zvědavý na (něco)
demand for – poptávka po (něčem)
depend on – záviset na
die of – zemřít na
different from – odlišný od
discount on – sleva na
fed up with – mít plné zuby (něčeho)
good at – dobrý v (něčem)
guilty of – vinen z (něčeho)
inherit from – zdědit po (někom)
insist on – trvat na (něčem)
insure against – pojistit proti (něčemu)
invest in – investovat do
jealous of – závidět (něco)/žárlit na (někoho)
keen on – nadšený pro (něco), dychtivý, zapálený pro (něco)
laugh at – smát se něčemu/někomu
lend to – půjčit (někomu)
look after – starat se o
look at – dívat se na
look for – hledat
married to – ženatý s/provdaná za
obedient to – poslušný vůči (někomu)
object to – namítat, ohradit se proti (něčemu)
pay for – platit za
proud of – pyšný na
regard as – považovat za (něco)
rely on – spoléhat na
remind of – připomínat
responsible for – zodpovědný za
run out of – dojít, spotřebovat
shout at – křičet na
solution to – řešení (něčeho)
sorry about – být líto (něčeho/něčeho)
sorry for – omluvit se za
speak to – mluvit s (někým)
specialize in – specializovat se na
spend on – utratit (peníze) za
succeed in – uspět v, mít úspěch v (něčem)
suffer from – trpět (nějakou nemocí ap.)
sure about – jistý (něčím)
suspect of – podezírat z, podezřívat z (něčeho)
talk to/with – mluvit s (někým)
tax on – daň z (něčeho)
thank for – děkovat za
tired of – unavený z
wait for – čekat na
worry about – mít starosti o


 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *