Slovní zásoba COVID-19

 26. října, 2020 Admin
Obtížnost    

COVID-19 Vocabulary

COVID-19 = COrona VIrus Disease 2019

SARS-CoV-2 = Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus

WHO = World Health Organization = Světová zdravotnická organizace

 

antibody – protilátka

asymptomatic – bezpříznakový

ban – zákaz; zakázat

carrier – přenašeč (nemoci)

contagious – nakažlivý (viz poznámku níže)

cough – kašel; kašlat

crisis – krize

curfew – zákaz vycházení

decree – nařízení (vlády apod.)

disease – nemoc, onemocnění

disinfect – dezinfikovat

disinfectant – dezinfekční prostředek

disinformation – dezinformace

droplet transmission – přenos kapénkami

(face)mask – rouška

fatigue – únava, vyčerpání

fever/high temperature – horečka/vysoká teplota

get vaccinated – dát se očkovat

GP = General Practitioner – praktický/obvodní lékař

hand sanitiser/sanitizer – dezinfekční prostředek na ruce

incubation period – inkubační doba

infected – nakažený, infikovaný

infectious – nakažlivý, infekční (viz poznámku níže)

isolation – izolace člověka, který je nakažený

lockdown – omezení pohybu, práce, cestování pro všechny v dané zemi, městě, či oblasti

loss of smell and taste – ztráta čichu a chuti

measures – opatření

outbreak of COVID-19 – epidemie COVID-19

panicbuying – nakupování nesmyslně ohromných množství zboží kvůli strachu z jeho nedostatku

quarantine – izolace jednotlivce, který přišel do styku s nakaženým, a to po dobu, než uplyne inkubační doba viru

remote work – práce na dálku

respirator – respirátor

restrictions – omezení, restrikce

social-distancing – omezování kontaktů s lidmi

spread of virus – šíření viru

state of emergency – nouzový stav

symptoms – příznaky

transmit – přenášet (nemoc)

vaccination – očkování

vaccine against COVID – vakcína proti COVID


Pozn.:

Rozdíl mezi infectious a contagious

Slova contagious a infectious se často v běžné mluvě zaměňují, i přesto, že nejsou jejich významy zcela identické.

Infectious (nakažlivá, infekční) je každá nemoc, která je způsobena bakteriemi, viry.

Contagious (nakažlivá, přenosná) je nemoc, která se přenáší z osoby na osobu přímým fyz. kontaktem s infikovaným člověkem, případně nepřímo, tj. předmětem, kterého se takový člověk dotkl. K šíření může docházet i vzduchem.

Všechny nemoci, které jsou contagious jsou i infectious, avšak ne všechny infectious nemoci jsou contagious.

Většina nemocí, která jsou infectious, jsou zároveň contagious (např. chřipka, spalničky, COVID-19). Naproti tomu např. Lymeská borelióza je nemoc, kterou lze označit za infectious (je způsobena bakterií), není však contagious, neboť se šíří klíšťaty. Jinými slovy, jakmile se člověk nakazí, nemůže nemoc přenést na jiného člověka.

 

Sdílejte