Předminulý čas prostý

 7. září, 2018 Admin
Obtížnost    

Past Perfect Simple

Tvoření

Oznamovací věta kladná

Oznamovací věta v předminulém čase prostém se tvoří pomocným slovesem HAD (které má stejný tvar pro všechny osoby) a minulého příčestí významového slovesa (3. tvar nepravidelných sloves, případně, jde-li o pravidelné sloveso, s koncovkou -ed). Např.:

podmět + HAD + DONE (minulé příčestí význ. slovesa)

Fortunately I had saved the document before the computer crashed.

I had known my wife for five years when we got married.

They had had lunch when I arrived.

Pomocné sloveso HAD lze samozřejmě zkracovat.

I‘d known my wife for five years when we got married.


Zápor

Při tvorbě záporu vycházíme z předpokladu, že věty obsahují sloveso HAD, které nám poslouží jako sloveso pomocné, ke kterému připojíme záporku NOT (zkráceně HADN’T).

They hadn’t had lunch when I arrived.


Otázka

V otázce opět využijeme přítomnosti pomocného slovesa HAD, u kterého nastane inverze s podmětem (sloveso HAD klademe před podmět).

Had you read the book before you saw the film?


Použití

Mluvíme-li o základním použití, předminulý čas se takřka vždy používá ve spojení s minulým časem prostým či průběhovým.

I/ Předminulý čas vyjadřuje děj, který se odehrál před nějakým jiným minulým dějem, který je vyjádřen časem minulým. Dá se říci, že předminulý čas vyjadřuje starší minulost, než je ta, která je vyjádřena časem minulým.

They were tired because they had walked fifteen miles. Byli unaveni, protože ušli patnáct mil.
(–> Nejprve ušli 15 mil, poté byli unaveni)

When I arrived, my wife had cooked dinner. Když jsem přišel, manželka (už) měla večeři uvařenou.
(–> Večeře byla uvařena ještě před tím, než jsem přišel)

 

Je ovšem nutné stále dbát na časové roviny, které popisujeme, resp. zda jeden děj předcházel druhému (a který z nich byl opravdu staršího „data“, případně zda se oba (či více) děje odehrály ve stejnou dobu/zároveň.

Srovnejte:

  • When I arrived, she had cooked dinner. Když jsem přišel, večeři měla již navařenou.
  • When I arrived, she cooked dinner. Když jsem přišel, uvařila večeři. (–> začala vařit, když jsem přišel; je zde logická návaznost dějů)
  • When I arrived, she was cooking dinner. Když jsem přišel, vařila (–> měla „rozvaříno“, vaření probíhalo)

 

  • She gave me a book so I read it. Dala mi knihu, tak jsem si ji přečetl.
  • She gave me a book, but I had read it. Dala mi knihu, ale já ji již četl. (někdy předtím)

Dále se předminulý čas používá také k:

II/ Vyjadřování lítosti

I failed the test. I wish I had studied more.

We got lost. I wish we had taken a map.

Podrobněji v článku o slovese wish.


III/ Třetí typ podmínky (3. kondicionál)

I failed the test. I wouldn’t have failed the test if I had studied more.

We got lost. If we had taken a map, we wouldn’t have got lost.

Podrobněji v článku o 3. kondicionálu.


IV/ V nepřímé řeči

He told me he had spent all his money. Řekl mi, že utratil všechny své peníze.

She said she had never been to the USA. Řekla, že nikdy nebyla v USA.

Na článku o nepřímé řeči (Reported Speech/Indirect Speech) se pracuje.

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.