priceless X worthless

 14. září, 2018 Admin
Obtížnost    

Vzhledem k tomu, že slova „price“ a „worth“ jsou si velmi podobná, mohlo by se na první pohled zdát, že i dvojice přídavných jmen PRICELESS a WORTHLESS jsou synonyma, tj. mají stejný význam. Opak je však pravdou. Obě slova jsou si víceméně antonymy, mají opačný význam.

PRICELESS = nevyčíslitelné hodnoty, penězi nezaplatitelný, k nezaplacení

Spending time with your family is priceless. Trávit čas se svou rodinou je k nezaplacení.

WORTHLESS = bezcenný, k ničemu

The house was full of worthless junk. Dům byl plný bezcenného harampádí.

Sdílejte