provize X provision

 1. ledna, 2022 Admin
Obtížnost    

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jsou si české slovo provize a anglické provision významově ekvivalentní, není tomu tak.

Provize se nejčastěji překládá anglickým commission (pracovat na provizi = work on commission), v případě makléřské provize lze použít brokerage.

Anglický výraz provision (podstatné jméno slovesa provide) znamená zajištění, poskytnutí, poskytování, zaopatření, zajíštění anebo ustanovení, ujednání (součást smlouvy, zákona apod.)

přechodná ustanovení = transitional provisions

společná ustanovení = common provisions

obecná ustanovení = general provisions

Sdílejte