Vazba Be to + infinitiv

 1. ledna, 2022 Admin
Obtížnost    

„Be to + infinitive“ structure

Budoucnost se v angličtině vyjadřuje mnoha způsoby (více zde). Mezi nejčastější patří sloveso will, vazba be going to, případně, jde-li o zajištěnou budoucnost, přítomným časem průběhovým.

Mezi méně časté způsoby vyjadřování budoucnosti patří vazba be to + infinitiv, která se užívá spíše ve formální angličtině a vyjadřuje blízkou budoucnost. Používá se zejména v následujících významech:

I/ Budoucí události, zejména oficiální plány (nejčastěji v médiích – tedy formálním stylu):

The Prime Minister is to visit India next month.
The Queen is to visit Canada.

The leaders are to meet in Geneva.
We are to receive a pay rise in line with inflation in September.
A man is to appear in court later this morning charged with the murder of the footballer.

The Ministry of Trade and Industry has announced that it is to move three thousand jobs out of the capital and re-locate them in the North East.

II/ Formální příkazy a instrukce:

At the end of the course, all students are to take a written exam.
You are to learn this poem by heart.
All students are to attend the class.
Passengers are to have their seat belts fastened.

 

III/ Zákazy (jen v záporu):

You are not to do that again.
I don’t mind her going to Ruth’s party but she‚s not to be back late.
You are not to smoke.


Pozn.:

I/ Vazbu be to + infinitiv lze užít i pro budoucnost viděnou z minulosti (při popisu minulosti, kdy chceme odkázat na děj, který v danou dobu byl ještě budoucností):

Mr Jones was to speak at the meeting.
He was to find out years later that the car he bought was stolen.
It was to take 48 hours to get to Japan and we were exhausted when we arrived.

II/ Vazbu lze použít i ve formě pasiva: be to + be + příčestí minulé. Taková forma je typická zejména pro příkazy, instrukce.

The label is not to be removed.
Everyone who drives without license is to be fined.
People who litter the streets are to be punished.

Sdílejte