První kondicionál

 8. února, 2017 Admin
Obtížnost    

I. Kondicionál
(First Conditional)

První kondicionál, neboli podmiňovací způsob je stejně jako ostatní podmínkové věty tvořen minimálně jednou větou hlavní a min. jednou větou vedlejší.

Hlavní věta vždy obsahuje budoucnost, avšak věta vedlejší, která je uvozena spojkou IF (pokud, jestli), čas přítomný, ačkoliv významově odkazuje rovněž do budoucna.

We will stay at home if it rains tomorrow.
(Zůstaneme doma, pokud bude pršet.)

„we will stay at home“ – věta hlavní (vyjadřuje, co se stane, bude-li splněna podmínka)

„if it rains tomorrow“ – věta vedlejší podmínková (vyjadřuje podmínku)

Tyto dvě věty mohou libovolně měnit pořadí: We will stay at home if it rains tomorrow. NEBO If it rains tomorrow, we will stay at home.

Další příkladové věty:

If I don’t go out so much, I will do more work.

If the weather is nice at the weekend, we will go for a walk.

You will catch the bus if you hurry.

If I do my homework, my teacher will be happy.

She will fail her exams if she doesn’t study hard.

Will you come to the party if you aren’t busy tonight?

U prvního kondicionálu je velmi důležité, že jde vždy o podmínku reálnou, uskutečnitelnou. Jednoduše řečeno podmínka vedlejší věta) a tedy i její následek (v hlavní větě) může bez problémů nastat/uskutečnit se.

Sdílejte