Vyjadřování budoucnosti

 7. února, 2017 Admin
Obtížnost    

Odborná gramatika angličtiny nepracuje s termínem „budoucí čas“, ale spíše s různými způsoby vyjadřování budoucnosti, mezi které patří především tyto:

 1. will
 2. to be going to
 3. Present Continuous (přítomný průběhový čas)

WILL

Použití:

 1. Spontánní rozhodnutí – okamžitá rozhodnutí, resp. to, pro co jsme se rozhodli v momentě promluvy

  A: „The phone is ringing.“ B: „I’ll answer it.“

 2. Předvídání budoucnosti na základě domněnky, názoru – často jsou takové věty uvozené výrazy I think…, I’m sure…, I hope…

  I think she will pass the test.
  I hope they’ll come and visit me.
  You will not (won’t) be disappointed.

 3. sliby, žádosti (prosby), nabídky, výhrůžky, varování

I will love you forever.
I’ll help you.
I’ll have a glass of wine, please.
Will you marry me?

Will you open the window, please?


 TO BE GOING TO

Použití:

 1. plány – neboli rozhodnutí (úmysly), pro které jsme se rozhodli již někdy před momentem rozhovoru.

  When I grow up, I’m going to be a doctor.
  We’re going to get married in spring.
  How long are you going to stay in Paris?

 2. předvídání budoucnosti na základě důkazu – předpověď založená na nějakém přítomném faktu/důkazu (nyní existuje důkaz něčeho, co se s největší pravděpodobností stane v budoucnu)

FUTURE ARRANGEMENTS (Přít. čas průběhový)

Termínem Future Arrangements se označuje budoucnost, která je nějakým způsobem zajištěna/zařízena (arranged), tzn. udělali jsme něco pro to, aby se daná věc v budoucnu uskutečnila (tím se např. liší od pouhých plánů vyjádřených vazbou „to be going to“). Obvykle jde o budoucnost, na které se domluví minimálně dva lidé (schůzka s klientem/kamarádem, návštěva zubaře/právníka apod.). Taková budoucnost se vyjadřuje přítomným průběhovým časem.

I’m flying to Greece next week.
(let, případně pobyt je již nějak zařízen: letenky, rezervace v hotelu apod.)

I’m meeting Susan at 4 o’clock.
(nejde jen o plán, ale schůzka je navíc zajištěná, např. vzájemnou dohodou mne a Susan)

I‘m seeing my dentist tomorrow.
(návštěva zubaře je zajištěna/domluvena objednávkou)


Způsobů vyjadřování budoucnosti existuje samozřejmě více. Za zmínku stojí především tyto:

1/ vazba be about to + infinitiv

2/ vazba be to + infinitiv


Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *