until X by

 24. února, 2019 Admin
Obtížnost    

Rozdíl mezi předložkami UNTIL a BY

UNTIL = do, až do nějaké doby

Předložku UNTIL použijeme v případě, kdy hovoříme o něčem, co trvá až do nějaké doby v budoucnosti. Klademe důraz na celou dobu, která předchází nějakému termínu.

Details will not be available until January.

They lived in a small house until September 2003.

I waited for her until six o’clock.

BY = do (v určitou dobu nebo dříve)

Naopak předložka BY popisuje, že se něco stane v nějakém bodě v budoucnosti, případně dříve. Důraz je kladen na termín samotný.

The milk has to be consumed by February 14th.

I have to be at the airport by 8:30 PM.


Nutnost odlišovat tyto dvě předložky lze demonstrovat na zdánlivě stejných větách, jejichž význam je rozlišen pouze předložkou.

I will be rich by 2030. (= nyní bohatý nejsem, ale do roku 2030 bohatý budu)
X
I will be rich until 2030. (= bohatý již jsem, ale bude tomu tak jen do roku 2030)


UNTIL lze použít i jako spojku a to s podobným významem jako u předložky.

Odkazuje-li vedlejší věta na budoucnost, je nutné dávat pozor, aby po spojce UNTIL byl pouze přítomný čas (nikoliv budoucnost). Podrobnosti o časových spojkách naleznete zde.

I can’t wait until the summer holidays begin. Nikoliv …until the summer holidays will begin.

Will you stay here until the plane takes off? Nikoliv …until the plane will take off.

Pozor: spojka UNTIL již obsahuje zápor „un„, proto ve vedlejší větě již jiný zápor nevyjadřujeme.

I will wait until you don’t come back. Počkám, dokud se nevrátíš.

 

V hovorové angličtině se často spojka UNTIL nahrazuje ekvivalentním TILL.

I’ll wait till you get back.


Ačkoliv UNTIL může mít ve větě funkci předložky (po které je jen časové určení) i spojky (může připojit další větu), slovo BY může být jen předložkou (tzn. je po něm jen časové určení, nikoliv celá věta). Potřebujeme-li využít funkce spojky, užijeme spojení BY THE TIME.

I will look after the children until you return from vacation. Postarám se o děti dokud se nevrátíš z dovolené.

I will have cleaned the house by Monday. Do pondělí budu mít uklizeno. (Uklidím do pondělka)

I will have cleaned the house by the time that you return from vacation. Budu mít uklizeno (uklidím), do doby než se vrátíš z dovolené.

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *