amount X number

 7. října, 2018 Admin
Obtížnost    

Rozdíl mezi „amount“ a „number“ spočívá, jak už tomu tradičně v angličtině bývá, v počitatelnosti podstatných jmen.

AMOUNT (OF…) – používáme s nepočitatelnými podstatnými jmény, např.: time, love, snow, water,…

You must pay the full amount (=of money) in advance.

NUMBER (OF…) – používáme s počitatelnými podst. jmény, např.: people, cars, houses, year,…

The company is trying to reduce the number of complaints it receives.

Pozn.: častou chybou bývá chybné spojení „a big number of…„, namísto toho lze použít například přídavná jména“a large/great/huge number/amount of…„.

A large number of children were running around in the playground.

Ačkoliv je spojení „a/the amount of people„, dle výše uvedených pravidel, gramaticky nesprávné, můžeme se s ním často v hovorové angličtině setkat. Ve formální angličtině, obzvláště v různých jazykových testech by takové spojení ovšem neobstálo, neboť podst. jméno „people“ je počitatelné, a proto je bezpečnější vždy použít „a/the number of people„.


Ve formální angličtině existuje také výraz „a quantity of…/quantities of…„, u kterého se na rozdíl od předchozích výrazů nerozlišuje počitatelnost. Na druhou stranu se však používá spíše u neživotných podst. jmen.

He has consumed a large quantity of alcohol.

The burglars stole a large quantity of cigarettes.

 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.