fit X suit

 13. října, 2018 Admin
Obtížnost    

Slova „fit“ a „suit“ se vzhledem k jejich podobnému významu velmi často zaměňují. Je potřeba mít na paměti, že sloveso „fit“ vždy odkazuje na to, jak daná věc padne velikostí, tvarem, zatímco „suit“ popisuje, že se něco hodí barvou, stylem apod.

FIT = pasovat, sedět, být akorát, padnout (mít správnou velikost, tvar apod.)

These shoes fit perfectly. Tyto boty padnou skvěle.
I’ve put on weight and my trousers don’t fit me anymore. Přibral jsem, a tak už mi ty kalhoty nejsou (akorát).
The wardrobe doesn’t fit into the space between the wall and the desk. Ta skříň se nevejde mezi zeď a stůl.

SUIT = pasovat, sedět, hodit se, vyhovovat, slušet, padnout (někomu)

Blue suits you. Modrá ti sluší.
Susan’s new hairstyle doesn’t really suit her. Zuzaně ten nový účes opravdu nesluší.
Does it suit you? Vyhovuje vám to?
Whatever your reason for borrowing, we have the loan that suits your needs. Ať už máte pro půjčení jakýkoli důvod, máme půjčku, která vyhovuje vašim potřebám.


Srovnejte:

This hat doesn’t fit me. (= nepadne velikostí)

X
This hat doesn’t suit me. (= nesluší, nepadne, nehodí se, pokud jde o styl, barvu atd.)

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.