arrive AT x arrive IN

 27. října, 2020 Admin
Obtížnost    

arrive AT x arrive IN

I/ ARRIVE IN x ARRIVE AT s určením místa

arrive IN – používáme pokud přijedeme/přijdeme/přiletíme/připlujeme do nějakého města, nebo země:

When did you first arrive in London?
He arrived in the USA in 1998.
We’ll arrive in Paris on Monday.
What time does the plane arrive in France?

 

arrive AT – používáme pro příjezd na nějaké specifické místo (menší než město, či země), např. dům, hotel, škola, letiště, večírek, schůzka, nádraží apod.

We arrived at the airport at 8.45.
What time did your boss arrive at work?
When he arrived at the party, everybody was leaving.
I arrived at the station just in time.
The children arrived at school late.

arrive ON

Pokud hovoříme o příjezdu na nějaký ostrov či planetu, je možné použít předložku ON:

In the future we’ll be able to arrive on Mars.
The astronauts arrived on the Moon.
The British Army arrived on the Isle of Wight.
They arrived on/in Crete in 1950.

 

arrive + žádná předložka

U spojení jako např. arrive home, arrive early/late, arrive here/there, arrive back, … nepoužíváme žádnou předložku.

II/ ARRIVE ON x ARRIVE IN s časovými údaji

My sister arrived on Monday.
They arrived in September.
I will arrive at 4.30.

The boss arrived in the morning.
The neighbours arrived in 2015.
He will arrive in 30 minutes.


ARRIVE TO tedy neexistuje!

They arrived to Prague in the evening.

Existuje však jedna trochu záludná konstrukce, kde můžeme arrive to zahlédnout. Nejde zde ovšem o předložku to, nýbrž o infinitivní částici, která má význam in order to = aby (účelový infinitiv).

We arrived earlier (in order) to get some drinks before the show started. Dorazili jsme dříve, abychom si koupili pití, než začne show.


 

Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.