Rozdíl mezi spojkami IF a WHEN

 4. září, 2021 Admin
Obtížnost    

IF x WHEN

Základní rozdíl mezi spojkami IF a WHEN spočívá v tom o jaký druh spojky se jedná. IF je spojka podmínková, zatímco WHEN je spojka časová.

if = jestli, pokud, kdyby, když

when = kdy, když (ve větách o minulosti/přítomnosti), (ve větách odkazujících na budoucnost)

Důvodem, proč často studenti chybně zaměňují spojky IF a WHEN, je právě český překlad „když„, který je pro obě shodný. Je nutné se zamyslet, zda jde o vedlejší větu časovou („když“ se dá nahradit spojkou „až“ či podmínkovou („když“ můžeme nahradit slovy „jestli“/“pokud“).

 

Porovnejme si následující dvě věty, které se liší jen těmito spojkami:

I’ll call you when I have time. Zavolám ti, budu mít čas. (= vedlejší věta časová; určitě zavolám, jen nevím kdy)

X

I’ll call you if I have time. Zavolám ti, pokud budu mít čas. (= vedl. podmínková věta; není jisté, zda zavolám – pouze za podmínky, že budu mít čas)

 

=> WHEN se používá, hovoříme-li o něčem, u čehož jsme si jisti, že se stane, jen nevíme kdy.

=> IF vyjadřuje naopak něco, u čeho nevíme jistě, zda se stane, jde jen o hypotézu.

 

Další příklady:

I’ll call you when the plane lands. Zavolám ti, přistaneme. (samozřejmě předpokládáme, že letadlo přistane, jde jen o to, kdy to bude)

X

I’ll call you if the plane lands. Zavolám ti, pokud přistaneme. (podivně znějící věta, jako by mluvčí pochyboval o tom, zda vůbec letadlo přistane)

 

When/If your wallet gets stolen, call me. (WHEN by v této větě znělo podivně, jako bychom počítali s tím, že nám někdo určitě ukradne peněženku.)

X

When/If I’m older, I’d love to be a teacher. (Zde se naopak nehodí spojka IF, neboť bychom vyjadřovali pochybnost o tom, že zestárneme.)


Pokud hovoříme o faktech, opakovaných, předvídatelných situacích (něco se stane vždycky za dané podmínky), není mezi IF a WHEN téměř žádný rozdíl, obě spojky znamenají totéž jako „whenever„. Jde o tzv. nultý kondicionál:

Chocolate melts if/when you heat it.

If/When you heat ice, it turns to water.

If/When I am in London I always stay with my aunt.

Call this number if/when you have a problem.

If/When he goes on a trip, he always takes a lot of photographs.


Po spojkách IF a WHEN ve většině případů (jde-li o vedlejší větu časovou) nelze použít budoucnost:

When I will come come home, I’ll call you. Až přijdu domů, zavolám ti.

If you will not be aren’t careful, you’ll break your leg. Pokud nebudeš opatrný, zlomíš si nohu.

Více informací o vedlejších větách časových (Future Time Clauses) naleznete zde.


Sdílejte

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *