Work experience X work experiences – co napsat do životopisu?

 18. listopadu, 2022 Admin
Obtížnost    

work experience X work experiences

Podstatné jméno experience má víceméně dva základní významy: zkušenost(i)/praxe a zážitek. Ty se liší v tzv. počitatelnosti.

Zkušenost(i)/praxe – v angličtině vždy podst. jméno nepočitatelné a jako takové tedy nemůže tvořit množné číslo.

He had no previous experience.

From personal experience, she knew and understood the problems of alcohol addiction.

He went to work in New York to broaden his experience.

Candidates must have experience of working with children.

We need someone with 5 years of marketing experience.

Naopak podst. jméno zážitek je počitatelné a může tvořit množné číslo.

Our childhood experiences make us what we are as adults.

It was interesting hearing about his experiences as a policeman.

Travelling is always about new experiences.


V životopise budeme tedy vždy psát o našich work experience (= pracovních zkušenostech), neboť spojení work experiences by znamenalo pracovní zážitky.

Spojení work experience lze v životopise nahradit i souslovím employment history.

Sdílejte