wait for X wait on

 12. listopadu, 2022 Admin
Obtížnost    

wait for X wait on

Snad každý ve svých začátcích studia angličtiny někdy zaslechl, že ve spojení čekat na někoho/něco je nutné použít předložku for, nikoliv on, ke které nás často svádí čeština.

Čekat na někoho/něco je tedy skutečně wait for somebody/something:

He waited for the next bus.

I’ll wait for you.

We waited for our guests to arrive.


Spojení wait on somebody nicméně také existuje a to jako frázové sloveso, které má dva významy:

1) Prvním významem je obsluhovat někoho. Právě od tohoto významu jsou odvozena slova waiter/waitress = číšník/servírka.

The staff who waited on us at dinner were excellent.

She waited on customers all day.

Is anyone waiting on table one?

The hotel staff waited on the couple at their wedding dinner.

Help yourself,’ she said, ‘I’m too tired to wait on you.

2) wait on také znamená čekat na něčí rozhodnutí, nějakou informaci, či čekat na to, jak něco dopadne (něž sami něco podnikneme, resp. než se sami pro něco rozhodneme):

The lawyers are waiting on the jury’s verdict.

Foreign investors are waiting on election results.


Všimněte si rozdílu:

I am waiting for Susan. Čekám na Susan. (např. až přijde)

X

I am waiting on Susan. Čekám na Susan. (např. jak se Susan rozhodne a pak se rozhodnu já)


Pozn.: V hovorové americké angličtině se někdy však může wait on vyskytnout i ve stejném významu jako wait for, tedy čekat na někoho/něco.

 

Sdílejte