Vazba Be about to + infinitiv

 1. ledna, 2022 Admin
Obtížnost    

„Be about to + infinitive“ structure

Vazba be about to + infinitiv je jedním z mnoha způsobů, kterými lze v angličtině vyjádřit budoucnost (will, be going to, přítomný čas průběhový).

Touto vazbou vyjadřujeme především velmi blízkou, bezprostřední budoucnost. Blízká budoucnost je samozřejmě relativní pojem, často jde o vteřiny, minuty, hodiny, ale v širších časových kontextech se může jednat i o dny, týdny, měsíce.

Hurry up! The shop‘s about to close.
The sky is dark. I think it‘s about to rain.
What I am about to tell you is top secret.
Sit down. The film is about to start.
He was just about to open the door when the police knocked at the door.
What you are about to see will shock you.
It’s 10.27! You are about to miss your train!

Výše uvedené příklady obsahují tuto vazbu v přítomném čase (am, is, are), lze ji však využít i v jiných časech:

I had to hurry. They were about to close the supermarket.
I was about to call Susan when she called me instead.
I think you’ll disturb him if you call at 11:30. He will be about to go to bed.
It seemed that she was about to cry.

Sdílejte