Rubrika: Slovní zásoba


Zkratky používané v obchodní korespondenci

 2. dubna, 2022 Admin

Vybrané zkratky používané v obchodní korespondenci.provize X provision

 1. ledna, 2022 Admin

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jsou si české slovo provize a anglické provision významově ekvivalentní, není tomu tak.Loser nebo looser?

 17. listopadu, 2021 Admin

Píše se správně loser nebo looser?Rozdíl mezi spojkami IF a WHEN

 4. září, 2021 Admin

Rozdíl ve významu spojek IF a WHEN.Rozdíl mezi DAMAGE a DAMAGES

 11. července, 2021 Admin


Záporné předpony in-, im-, il-, ir-, un-, dis-

 17. června, 2021 Admin


Rozdíl mezi FARTHER a FURTHER

 29. května, 2021 Admin

Rozdíl mezi FARTHER a FURTHER, tedy tvary 2. stupně přídavného jména a příslovce FAR.Složeniny typu hereby, hereinafter,… v právnické angličtině

 5. dubna, 2021 Admin

Složeniny příslovcí here, there, where + předložka, které se používají v právnické angličtině (např. hereby, hereinafter, thereto, whereby, …).Osoby zakončené příponami -OR/-ER a -EE v právnické angličtině

 24. března, 2021 Admin

Osoby zakončené příponami -OR/-ER a -EE.document X documentary X documentation

 15. února, 2021 Admin