Rubrika: Slovní zásoba


Jak se řekne „beru na vědomí“

 31. května, 2020 Admin

Frázi brát něco na vědomí/v potaz lze překládat několika způsoby. Pokud použijeme frázi jen jako samostatnou větu, krátkou reakci na něco, co bereme v potaz, nejčastěji připadají v úvahu následující: Duly noted. Noted with thanks. Point taken. I have taken note of it. This is acknowledged. Je-li sousloví brát na vědomí/v potaz v rámci souvětí, […]Podstatná jména, která jsou počitatelná i nepočitatelná

 9. května, 2020 Admin

Rozdíly ve významech podstatných jmen, která mohou být počitatelná i nepočitatelná.Nejčastější frázová slovesa

 3. května, 2020 Admin

Přehled nejčastěji používaných frázových sloves.Jak zpočitatelnit nepočitatelná podst. jména

 5. dubna, 2020 Admin

Přehled nejpoužívanějších výrazů používaných ke zpočitatelnění nepočitatelných podst. jmen.Rozdíl mezi ADVICE a ADVISE

 28. března, 2020 Admin


Přirovnání

 28. března, 2020 Admin

Nejčastější anglická přirovnání a jejich české ekvivalenty.ordinace X ordination

 17. března, 2020 Admin

Rozdíl mezi často zaměňovanými slovy ordinace a ordination.until X by

 24. února, 2019 Admin

Jak správně překládat výrazy s předložkou „do (nějaké doby)“, např.: do neděle, do 5.května, do roku 2040 apod.Anglická přísloví

 9. února, 2019 Admin

Nejčastější anglická přísloví a jejich české ekvivalenty.Hromadná podstatná jména

 30. prosince, 2018 Admin

Hromadnými podstatnými jmény rozumíme taková podst. jména, která označují skupinu lidí, věcí, případně zvířat. Z hlediska gramatiky je však problém, zda tato podstatná jména považovat za celek (tedy jednotné číslo), či jako jednotlivce obsažené v takové skupině (množné číslo).