Rubrika: Czenglish


ordinace X ordination

 17. března, 2020 Admin

Rozdíl mezi často zaměňovanými slovy ordinace a ordination.



welcome in X welcome to

 7. července, 2019 Admin

  Welcome in New York. Welcome to New York. Pokud je „welcome“ užito jako sloveso, tedy ve významu „vítejte, uvítat„, pojí se vždy s předložkou TO. Nicméně v ojedinělých případech může být „welcome“ i ve funkci přídavného jména („vítaný„), pak je užití předložky IN správné. I didn’t feel welcome in the club.While my girlfriend’s parents […]



Mám pravdu X I have the truth

 18. srpna, 2018 Admin


dělat chyby X do mistakes

 17. srpna, 2018 Admin


aktuální X actual

 17. srpna, 2018 Admin


Akce X action

 29. dubna, 2017 Admin

Není akce jako akce a už vůbec ne „action“…



on the picture X in the picture

 9. prosince, 2016 Admin

Rozdíl mezi IN the picture a ON the picture.



I haven’t a car X I don’t have a car

 2. prosince, 2016 Admin

Co je špatně na větách I haven’t a car. a Have you a car?



how is it called in English X what is it called in English

 17. listopadu, 2016 Admin


money X dollars

 16. listopadu, 2016 Admin