Jak přeložit „Seká se mi Internet.“

 14. září, 2022 Admin

Jak přeložit „Seká se mi Internet./Vypadává mi Internet“ apod.Zkratky používané v obchodní korespondenci

 2. dubna, 2022 Admin

Vybrané zkratky používané v obchodní korespondenci.Stop, forget, remember, regret, try + infinitiv nebo gerundium (-ing)

 16. ledna, 2022 Admin

Rozdíly ve významech při použití infinitivu nebo gerundia (-ing tvaru) po slovesech stop, remember, forget, try, regret.Vazba Be about to + infinitiv

 1. ledna, 2022 Admin

Vazba be about to + infinitiv vyjadřující velmi blízkou budoucnost.Vazba Be to + infinitiv

 1. ledna, 2022 Admin

Mezi méně časté způsoby vyjadřování budoucnosti patří vazba be to + infinitiv, která se užívá spíše ve formální angličtině a vyjadřuje blízkou budoucnost.provize X provision

 1. ledna, 2022 Admin

Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že jsou si české slovo provize a anglické provision významově ekvivalentní, není tomu tak.Přání k Vánocům – příkladové texty

 11. prosince, 2021 Admin

Příkladové texty, jak popřát k Vánocům v angličtině.Loser nebo looser?

 17. listopadu, 2021 Admin

Píše se správně loser nebo looser?Rozdíl mezi spojkami IF a WHEN

 4. září, 2021 Admin

Rozdíl ve významu spojek IF a WHEN.Rozdíl mezi DAMAGE a DAMAGES

 11. července, 2021 Admin