until X by

 24. února, 2019 Admin

Jak správně překládat výrazy s předložkou „do (nějaké doby)“, např.: do neděle, do 5.května, do roku 2040 apod.Anglická přísloví

 9. února, 2019 Admin

Nejčastější anglická přísloví a jejich české ekvivalenty.Časové předložky IN, ON, AT

 8. ledna, 2019 Admin

Přehled použití časových předložek in, on, at.Hromadná podstatná jména

 30. prosince, 2018 Admin

Hromadnými podstatnými jmény rozumíme taková podst. jména, která označují skupinu lidí, věcí, případně zvířat. Z hlediska gramatiky je však problém, zda tato podstatná jména považovat za celek (tedy jednotné číslo), či jako jednotlivce obsažené v takové skupině (množné číslo).Rozdíl mezi slovesy LIE a LAY

 23. prosince, 2018 Admin


Nepřímé otázky

 3. listopadu, 2018 Admin

„Could you tell me what’s the time?“   X   „Could you tell me what the time is?“

Která z uvedených otázek je gramaticky správně? Pokud se domníváte, že první otázka, pak neváhejte a čtěte dále, možná budete překvapeni.

 fit X suit

 13. října, 2018 Admin


amount X number

 7. října, 2018 Admin

Rozdíl mezi výrazy „amount of…“ a „number of…“priceless X worthless

 14. září, 2018 Admin


Předminulý čas prostý

 7. září, 2018 Admin

Tvoření a použití předminulého času prostého.