Jak se řekne Čím…, tím…?

 10. dubna, 2020 Admin

Jak překládat spojení typu Čím…, tím…? Např. Čím větší, tím lepší.Jak zpočitatelnit nepočitatelná podst. jména

 5. dubna, 2020 Admin

Přehled nejpoužívanějších výrazů používaných ke zpočitatelnění nepočitatelných podst. jmen.Rozdíl mezi ADVICE a ADVISE

 28. března, 2020 Admin


Přirovnání

 28. března, 2020 Admin

Nejčastější anglická přirovnání a jejich české ekvivalenty.Jak se řekne „předposlední“?

 25. března, 2020 Admin


ordinace X ordination

 17. března, 2020 Admin

Rozdíl mezi často zaměňovanými slovy ordinace a ordination.Přítomný čas prostý

 8. září, 2019 Admin

Tvoření a použití přítomného času prostého.Protekce X protection

 3. srpna, 2019 Admin

Ač by se mohlo na první pohled zdát, že jsou slova protekce a protection významem příbuzná, není tomu tak.welcome in X welcome to

 7. července, 2019 Admin

Welcome in New York. Welcome to New York. Pokud je „welcome“ užito jako sloveso, tedy ve významu „vítejte, uvítat„, pojí se vždy s předložkou TO. Nicméně v ojedinělých případech může být „welcome“ i ve funkci přídavného jména („vítaný„), pak je užití předložky IN správné. I didn’t feel welcome in the club.While my girlfriend’s parents are […]data is X data are

 7. července, 2019 Admin

Je slovo „data“ jednotné nebo množné číslo?